Loại ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
Đô-la Mỹ 21,060   21,080   21,120  
Bảng Anh 35,213   35,319   35,599  
Đô-la Hồng Kông 2,500   2,710   2,732  
Franc Thụy Sĩ 23,733   23,804   23,993  
Yên Nhật 204.65   205.26   206.89  
Ðô-la Úc 19,554   19,613   19,768  
Ðô-la Canada 19,022   19,079   19,230  
Ðô-la Singapore 16,734   16,784   16,917  
Đồng Euro 28,944   29,031   29,261  
Ðô-la New Zealand 17,957   18,047   18,208  
Bat Thái Lan 637   653   663  
Krone Nauy 3,415   3,500   3,548  
 Bảng tỷ giá số 8, hiệu lực: 19/04/2014 14:51:39