Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 11- hiệu lực từ ngày 22/10/2018 16:37:37   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,290   23,310   23,390  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,265   23,310   23,390  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 23,195   23,310   23,390  
    Bảng Anh 30,287   30,378   30,692  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,963   2,993  
    Franc Thụy Sĩ 23,261   23,331   23,572  
    Yên Nhật 205.58   206.20   208.33  
    Ðô-la Úc 16,484   16,533   16,704  
    Ðô-la Canada 17,700   17,753   17,937  
    Ðô-la Singapore 16,830   16,880   17,054  
    Đồng Euro 26,705   26,785   27,061  
    Ðô-la New Zealand 15,242   15,318   15,492  
    Bat Thái Lan 695   712   725  
    Krone Nauy -   2,822   2,868  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,332   3,410