Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 22- hiệu lực từ ngày 01/03/2017 16:34:26   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,740   22,760   22,840  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,730   22,760   22,840  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,720   22,760   22,840  
    Bảng Anh 28,013   28,097   28,378  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,923   2,952  
    Franc Thụy Sĩ 22,429   22,496   22,721  
    Yên Nhật 199.33   199.93   201.93  
    Ðô-la Úc 17,344   17,396   17,569  
    Ðô-la Canada 16,986   17,037   17,207  
    Ðô-la Singapore 16,066   16,114   16,275  
    Đồng Euro 23,857   23,929   24,168  
    Ðô-la New Zealand 16,119   16,200   16,378  
    Bat Thái Lan 633   649   660  
    Krone Nauy -   2,692   2,735  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,279   3,355