Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 13- hiệu lực từ ngày 21/08/2017 16:35:03   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,670   22,690   22,760  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,660   22,690   22,760  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,650   22,690   22,760  
    Bảng Anh 29,006   29,093   29,384  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,890   2,919  
    Franc Thụy Sĩ 23,357   23,427   23,662  
    Yên Nhật 206.96   207.58   209.66  
    Ðô-la Úc 17,848   17,902   18,081  
    Ðô-la Canada 17,891   17,945   18,124  
    Ðô-la Singapore 16,547   16,597   16,763  
    Đồng Euro 26,463   26,542   26,808  
    Ðô-la New Zealand 16,450   16,532   16,714  
    Bat Thái Lan 664   681   693  
    Krone Nauy -   2,847   2,893  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,370   3,448