Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 20- hiệu lực từ ngày 18/12/2018 15:51:27   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,260   23,280   23,360  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,235   23,280   23,360  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 23,030   23,280   23,360  
    Bảng Anh 29,270   29,358   29,661  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,967   2,997  
    Franc Thụy Sĩ 23,329   23,399   23,641  
    Yên Nhật 205.59   206.21   208.34  
    Ðô-la Úc 16,659   16,709   16,882  
    Ðô-la Canada 17,268   17,320   17,499  
    Ðô-la Singapore 16,875   16,926   17,101  
    Đồng Euro 26,311   26,390   26,663  
    Ðô-la New Zealand 15,894   15,973   16,155  
    Bat Thái Lan 692   709   721  
    Krone Nauy -   2,667   2,711  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,348   3,426