Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 9- hiệu lực từ ngày 22/01/2020 16:28:04   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,110   23,130   23,220  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,010   23,130   23,220  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,485   23,130   23,220  
    Bảng Anh 29,639   29,728   30,757  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,932   3,034  
    Franc Thụy Sĩ 23,431   23,501   24,315  
    Yên Nhật 206.71   207.33   214.51  
    Ðô-la Úc 15,524   15,571   16,110  
    Ðô-la Canada 17,364   17,416   18,019  
    Ðô-la Singapore 16,820   16,870   17,454  
    Đồng Euro 25,171   25,247   26,121  
    Ðô-la New Zealand 14,929   15,004   15,539  
    Bat Thái Lan 731   749   780  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,280   3,437