Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 15- hiệu lực từ ngày 03/04/2020 14:24:19   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,380   23,400   23,550  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,280   23,400   23,550  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,732   23,400   23,550  
    Bảng Anh 28,675   28,761   29,343  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,999   3,060  
    Franc Thụy Sĩ 23,824   23,895   24,379  
    Yên Nhật 214.84   215.48   219.84  
    Ðô-la Úc 14,071   14,113   14,399  
    Ðô-la Canada 16,394   16,443   16,776  
    Ðô-la Singapore 16,187   16,236   16,565  
    Đồng Euro 25,093   25,168   25,678  
    Ðô-la New Zealand 13,685   13,753   14,045  
    Bat Thái Lan 690   707   726  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,263   3,373