Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 21- hiệu lực từ ngày 27/04/2017 16:26:48   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,660   22,680   22,760  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,650   22,680   22,760  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,640   22,680   22,760  
    Bảng Anh 29,089   29,176   29,468  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,906   2,935  
    Franc Thụy Sĩ 22,697   22,765   22,992  
    Yên Nhật 202.61   203.22   205.25  
    Ðô-la Úc 16,874   16,925   17,094  
    Ðô-la Canada 16,637   16,687   16,854  
    Ðô-la Singapore 16,156   16,204   16,366  
    Đồng Euro 24,596   24,670   24,917  
    Ðô-la New Zealand 15,542   15,620   15,792  
    Bat Thái Lan 638   654   666  
    Krone Nauy -   2,631   2,673  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,261   3,336