Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 1- hiệu lực từ ngày 16/11/2019 07:45:51   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,040   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 29,704   29,793   30,114  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,949   2,981  
    Franc Thụy Sĩ 23,244   23,314   23,565  
    Yên Nhật 211.39   212.02   214.31  
    Ðô-la Úc 15,683   15,730   15,899  
    Ðô-la Canada 17,407   17,459   17,647  
    Ðô-la Singapore 16,913   16,964   17,147  
    Đồng Euro 25,428   25,504   25,779  
    Ðô-la New Zealand 14,705   14,779   14,953  
    Bat Thái Lan 745   764   777  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,274   3,352