Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 32- hiệu lực từ ngày 16/08/2018 15:21:03   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,250   23,270   23,350  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,225   23,270   23,350  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 23,155   23,270   23,350  
    Bảng Anh 29,420   29,508   29,812  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,954   2,985  
    Franc Thụy Sĩ 23,305   23,375   23,617  
    Yên Nhật 208.58   209.21   211.37  
    Ðô-la Úc 16,812   16,862   17,036  
    Ðô-la Canada 17,624   17,677   17,860  
    Ðô-la Singapore 16,824   16,874   17,049  
    Đồng Euro 26,321   26,400   26,673  
    Ðô-la New Zealand 15,193   15,269   15,442  
    Bat Thái Lan 681   698   710  
    Krone Nauy -   2,747   2,792  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,348   3,427