Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 9- hiệu lực từ ngày 26/04/2018 10:35:58   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,720   22,740   22,810  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,710   22,740   22,810  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,700   22,740   22,810  
    Bảng Anh 31,503   31,598   31,913  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,888   2,917  
    Franc Thụy Sĩ 22,994   23,063   23,294  
    Yên Nhật 206.68   207.30   209.37  
    Ðô-la Úc 17,113   17,164   17,336  
    Ðô-la Canada 17,608   17,661   17,837  
    Ðô-la Singapore 17,024   17,075   17,246  
    Đồng Euro 27,501   27,584   27,860  
    Ðô-la New Zealand 15,931   16,011   16,187  
    Bat Thái Lan 700   717   729  
    Krone Nauy -   2,838   2,884  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,562   3,644