Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 26- hiệu lực từ ngày 23/01/2018 16:30:36   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,650   22,670   22,740  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,640   22,670   22,740  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,630   22,670   22,740  
    Bảng Anh 31,413   31,507   31,822  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,890   2,919  
    Franc Thụy Sĩ 23,395   23,465   23,700  
    Yên Nhật 203.44   204.05   206.09  
    Ðô-la Úc 17,938   17,992   18,172  
    Ðô-la Canada 18,053   18,107   18,288  
    Ðô-la Singapore 17,062   17,113   17,284  
    Đồng Euro 27,552   27,635   27,911  
    Ðô-la New Zealand 16,460   16,542   16,724  
    Bat Thái Lan 692   709   721  
    Krone Nauy -   2,861   2,907  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,507   3,588