Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 22- hiệu lực từ ngày 28/06/2017 16:15:43   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,680   22,700   22,780  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,670   22,700   22,780  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,660   22,700   22,780  
    Bảng Anh 28,907   28,994   29,284  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,900   2,929  
    Franc Thụy Sĩ 23,516   23,587   23,823  
    Yên Nhật 201.73   202.34   204.37  
    Ðô-la Úc 17,129   17,180   17,352  
    Ðô-la Canada 17,160   17,211   17,383  
    Ðô-la Singapore 16,285   16,334   16,497  
    Đồng Euro 25,658   25,735   25,992  
    Ðô-la New Zealand 16,369   16,451   16,632  
    Bat Thái Lan 650   666   677  
    Krone Nauy -   2,677   2,720  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,309   3,386