Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 9- hiệu lực từ ngày 23/06/2018 12:34:00   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,820   22,840   22,910  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,795   22,840   22,910  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,725   22,840   22,910  
    Bảng Anh 30,119   30,209   30,511  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,901   2,930  
    Franc Thụy Sĩ 22,974   23,043   23,273  
    Yên Nhật 206.38   207.00   209.06  
    Ðô-la Úc 16,884   16,935   17,104  
    Ðô-la Canada 17,104   17,155   17,326  
    Ðô-la Singapore 16,711   16,761   16,928  
    Đồng Euro 26,450   26,529   26,793  
    Ðô-la New Zealand 15,641   15,719   15,892  
    Bat Thái Lan 674   691   703  
    Krone Nauy -   2,805   2,850  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,480   3,560