Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 1- hiệu lực từ ngày 16/02/2019 08:10:59   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,240  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,115   23,160   23,240  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,240  
    Bảng Anh 29,669   29,758   30,066  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,941   2,972  
    Franc Thụy Sĩ 22,897   22,966   23,204  
    Yên Nhật 208.29   208.91   211.08  
    Ðô-la Úc 16,440   16,489   16,660  
    Ðô-la Canada 17,382   17,434   17,614  
    Ðô-la Singapore 16,964   17,015   17,191  
    Đồng Euro 25,987   26,065   26,335  
    Ðô-la New Zealand 15,761   15,840   16,020  
    Bat Thái Lan 720   738   751  
    Krone Nauy -   2,666   2,709  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,390   3,470