Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 15- hiệu lực từ ngày 24/10/2017 14:07:51   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,670   22,690   22,760  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,660   22,690   22,760  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,650   22,690   22,760  
    Bảng Anh 29,782   29,871   30,169  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,898   2,927  
    Franc Thụy Sĩ 22,876   22,945   23,174  
    Yên Nhật 198.54   199.14   201.13  
    Ðô-la Úc 17,594   17,647   17,823  
    Ðô-la Canada 17,841   17,895   18,074  
    Ðô-la Singapore 16,572   16,622   16,788  
    Đồng Euro 26,507   26,587   26,853  
    Ðô-la New Zealand 15,581   15,659   15,831  
    Bat Thái Lan 665   682   694  
    Krone Nauy -   2,819   2,865  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,391   3,469