Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 12- hiệu lực từ ngày 20/09/2019 14:26:14   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,040   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 28,937   29,024   29,337  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,946   2,978  
    Franc Thụy Sĩ 23,216   23,286   23,537  
    Yên Nhật 213.39   214.03   216.34  
    Ðô-la Úc 15,655   15,702   15,871  
    Ðô-la Canada 17,354   17,406   17,594  
    Ðô-la Singapore 16,742   16,792   16,973  
    Đồng Euro 25,437   25,513   25,789  
    Ðô-la New Zealand 14,464   14,536   14,708  
    Bat Thái Lan 739   757   770  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,239   3,316