Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 19- hiệu lực từ ngày 23/05/2019 14:28:51   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,330   23,350   23,450  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,265   23,350   23,450  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,683   23,350   23,450  
    Bảng Anh 29,314   29,402   29,731  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,965   2,998  
    Franc Thụy Sĩ 22,996   23,065   23,323  
    Yên Nhật 210.51   211.14   213.50  
    Ðô-la Úc 15,950   15,998   16,177  
    Ðô-la Canada 17,249   17,301   17,495  
    Ðô-la Singapore 16,806   16,856   17,045  
    Đồng Euro 25,868   25,946   26,236  
    Ðô-la New Zealand 15,039   15,114   15,298  
    Bat Thái Lan 711   729   742  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,350   3,431