Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 3- hiệu lực từ ngày 16/07/2019 15:01:47   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,075   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 28,689   28,775   29,085  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,953   2,985  
    Franc Thụy Sĩ 23,386   23,456   23,709  
    Yên Nhật 212.99   213.63   215.94  
    Ðô-la Úc 16,174   16,223   16,399  
    Ðô-la Canada 17,623   17,676   17,866  
    Ðô-la Singapore 16,959   17,010   17,193  
    Đồng Euro 25,879   25,957   26,237  
    Ðô-la New Zealand 15,443   15,520   15,703  
    Bat Thái Lan 729   747   760  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,337   3,417