Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 18- hiệu lực từ ngày 20/01/2017 16:38:54   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,510   22,530   22,610  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,500   22,530   22,610  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,490   22,530   22,610  
    Bảng Anh 27,638   27,721   27,999  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,895   2,925  
    Franc Thụy Sĩ 22,282   22,349   22,573  
    Yên Nhật 195.08   195.67   197.63  
    Ðô-la Úc 16,924   16,975   17,145  
    Ðô-la Canada 16,841   16,892   17,061  
    Ðô-la Singapore 15,713   15,760   15,918  
    Đồng Euro 23,900   23,972   24,212  
    Ðô-la New Zealand 16,064   16,144   16,322  
    Bat Thái Lan 620   636   648  
    Krone Nauy -   2,654   2,696  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,250   3,325