Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 13- Hiệu lực từ ngày 20/11/2019 16:34:01   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
4,143,000   4,158,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
4,129,000   4,158,000