Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 13- Hiệu lực từ ngày 24/11/2017 16:51:29   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 2 ký tự chữ)
3,647,000   3,654,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 1 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
3,633,000   3,654,000