Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 1- Hiệu lực từ ngày 14/09/2019 08:23:24   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
4,160,000   4,190,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
4,146,000   4,190,000