Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 8- Hiệu lực từ ngày 03/07/2020 16:22:41   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
4,960,000   4,985,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
4,946,000   4,985,000