Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 8- Hiệu lực từ ngày 22/01/2020 16:37:44   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
4,340,000   4,380,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
4,326,000   4,380,000