Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 32- Hiệu lực từ ngày 16/08/2018 15:21:03   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
3,665,000   3,672,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
3,651,000   3,672,000