DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “PHONG CÁCH DOANH NHÂN, NHẬN QUÀ ĐẲNG CẤP”

Ngày 12/01/2011, trước sự chứng kiến của Sở thương mại, các cơ quan Báo đài và các Quý Doanh nghiệp. Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã tổ chức buổi lễ quay số chương trình “PHONG CÁCH DOANH NHÂN, NHẬN QUÀ ĐẲNG CẤP”.


Eximbank trân trọng thông báo Quý Doanh nghiệp đã trúng thưởng như sau:

STT SERIAL TÊN CTY CHI NHÁNH
01 Giải đặc biệt: Camry 2.4G
1
000232 
CTY TNHH MTV DT PT HA TANG DUNG QUAT EIB QUANG NGAI
15 Giải nhất: Mỗi giải 01 Sony Vaio VPCZ126GG/BE1
2
007149 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
3
004272 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
4
001925 
CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG MAIN TRAN OFFICE 1
5
000498 
CTY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
6
007591 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
7
007662 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
8
002966 
CTY LD DAEDONG MIEN DONG MAIN TRAN OFFICE 1
9
002371 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
10
002433 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
11
002504 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
12
003752 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
13
007847 
CTY TNHH DAI HIEP EIB CHO LON
14
010446 
CTY TNHH ELF GAZ DA NANG EIB DA NANG
15
003326 
CTY TNHH MOT THANH VIEN DUOC SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
16
005945 
CTY TNHH TRANG TIEN EIB HA NOI
40 Giải nhì: Mỗi giải 01 Ipad 3G 32GB
17
002584 
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THANG LOI MAIN TRAN OFFICE 1
18
005110 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
19
007064 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
20
005101 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
21
006198 
CONG TY CP DT VA PT NGUON NHAN LUC MIEN TRUNG EIB VINH
22
001197 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
23
001228 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
24
004877 
CONG TY TNHH MTV IN BAO HA NOI MOI EIB HAI BA TRUNG
25
004613 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
26
004696 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
27
004450 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
28
008772 
CONG TY TNHH YEAR 2000 EIB THU DUC
29
000490 
CTY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
30
000466 
CTY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
31
000475 
CTY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
32
000071 
CTY CP DAU TU XD & KD CHO BMT EIB BUON MA THUOT
33
007685 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
34
007660 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
35
007883 
CTY CP DUOC HAU GIANG EIB CAN THO
36
007936 
CTY CP DUOC HAU GIANG EIB CAN THO
37
008469 
CTY CP THUC AN CHAN NUOI VIET THANG MAIN TRAN OFFICE 1
38
008315 
CTY CP THUC AN CHAN NUOI VIET THANG MAIN TRAN OFFICE 1
39
008376 
CTY CP THUC AN CHAN NUOI VIET THANG MAIN TRAN OFFICE 1
40
002638 
CTY LD DAEDONG MIEN DONG MAIN TRAN OFFICE 1
41
009693 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
42
009567 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
43
002512 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
44
002084 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
45
002041 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
46
007470 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
47
010381 
CTY TNHH ELF GAZ DA NANG EIB DA NANG
48
000812 
CTY TNHH KHACH SAN BEN THANH-NORFOLK EIB QUAN 4
49
000662 
CTY TNHH KHACH SAN BEN THANH-NORFOLK EIB QUAN 4
50
000741 
CTY TNHH KHACH SAN BEN THANH-NORFOLK EIB QUAN 4
51
001998 
CTY TNHH MOT THANH VIEN DUOC SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
52
005509 
CTY TNHH MTV VANG BAC DA QUY SAI GON-SJC MAIN TRAN OFFICE 1
53
005615 
CTY TNHH MTV VANG BAC DA QUY SAI GON-SJC MAIN TRAN OFFICE 1
54
000032 
CTY TNHH QUOC VUONG MAIN TRAN OFFICE 1
55
003688 
SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP HCM EIB QUAN 7
56
000099 
CTY TNHH MOT THANH VIEN LE QUANG LOC MAIN TRAN OFFICE 1
75 Giải ba: Mỗi giải 01 điện thoại Sony Ericsson Vivaz
57
003961 
CN CTY CP DUOC PHAM THIET BI Y TE HA NOI EIB QUAN 10
58
003591 
CONG TY CO PHAN B.O.O NUOC THU DUC MAIN TRAN OFFICE 1
59
007071 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
60
005148 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
61
007138 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
62
007083 
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA EIB BA RIA
63
001267 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
64
001459 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
65
001698 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
66
001262 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
67
001528 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
68
001121 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
69
001554 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
70
001629 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
71
001834 
CONG TY TNHH ILA VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
72
004565 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
73
004260 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
74
004640 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
75
004306 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
76
004460 
CONG TY TNHH TRUONG SAO EIB QUAN 7
77
001911 
CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG MAIN TRAN OFFICE 1
78
009184 
CTY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
79
000433 
CTY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM MAIN TRAN OFFICE 1
80
009904 
CTY CO PHAN KY THUAT TOAN THANG MAIN TRAN OFFICE 1
81
004128 
CTY CO PHAN PHAT HANH SACH TP HO CHI MINH-FAHASA MAIN TRAN OFFICE 1
82
003566 
CTY CP DAU TU PHAT TRIEN PHONG PHU MAIN TRAN OFFICE 1
83
010236 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
84
007640 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
85
007680 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
86
007824 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
87
007732 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
88
010102 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
89
007678 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
90
009984 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
91
010105 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
92
006275 
CTY CP DTU XLAP THUONG MAI&DICH VU EIB CAU GIAY
93
008046 
CTY CP DUOC HAU GIANG EIB CAN THO
94
008866 
CTY CP NIEN GIAM DT & T VANG 2-VN MAIN TRAN OFFICE 1
95
006907 
CTY CP PTCN VTTH SUN VIET EIB HOA BINH
96
008423 
CTY CP THUC AN CHAN NUOI VIET THANG MAIN TRAN OFFICE 1
97
002653 
CTY LD DAEDONG MIEN DONG MAIN TRAN OFFICE 1
98
008690 
CTY LD DAEDONG MIEN DONG MAIN TRAN OFFICE 1
99
002795 
CTY LD DAEDONG MIEN DONG MAIN TRAN OFFICE 1
100
008704 
CTY LD DAEDONG MIEN DONG MAIN TRAN OFFICE 1
101
002416 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
102
009651 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
103
007199 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
104
002394 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
105
002349 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
106
002130 
CTY LD HOI CHO VA TRIEN LAM SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
107
009728 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
108
008928 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
109
008931 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
110
003757 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
111
006392 
CTY LIEN DOANH ASC-CHARWIE MAIN TRAN OFFICE 1
112
003124 
CTY LIEN DOANH SAN XUAT CHE BIEN VA XUAT KHAU GAO EIB AN GIANG
113
003091 
CTY LIEN DOANH SAN XUAT CHE BIEN VA XUAT KHAU GAO EIB AN GIANG
114
003105 
CTY LIEN DOANH SAN XUAT CHE BIEN VA XUAT KHAU GAO EIB AN GIANG
115
003131 
CTY LIEN DOANH SAN XUAT CHE BIEN VA XUAT KHAU GAO EIB AN GIANG
116
008531 
CTY TNHH BARWIL VAN TAI QUANG HUNG EIB QUAN 4
117
002620 
CTY TNHH ELF GAZ DA NANG EIB DA NANG
118
006219 
CTY TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA EIB HAI PHONG
119
008615 
CTY TNHH KHACH SAN BEN THANH-NORFOLK EIB QUAN 4
120
001952 
CTY TNHH MOT THANH VIEN DUOC SAI GON MAIN TRAN OFFICE 1
121
000212 
CTY TNHH MTV DT PT HA TANG DUNG QUAT EIB QUANG NGAI
122
005408 
CTY TNHH MTV VANG BAC DA QUY SAI GON-SJC MAIN TRAN OFFICE 1
123
005262 
CTY TNHH MTV VANG BAC DA QUY SAI GON-SJC MAIN TRAN OFFICE 1
124
005181 
CTY TNHH MTV VANG BAC DA QUY SAI GON-SJC MAIN TRAN OFFICE 1
125
005478 
CTY TNHH MTV VANG BAC DA QUY SAI GON-SJC MAIN TRAN OFFICE 1
126
003228 
CTY TNHH TM CHE BIEN T & I EIB TAN DINH
127
006877 
CTY TNHH TM XAY DUNG TIN DAT EIB HOA BINH
128
005906 
CTY TNHH TRANG TIEN EIB HA NOI
129
005826 
CTY TNHH TRANG TIEN EIB HA NOI
130
005998 
CTY TNHH TRANG TIEN EIB HA NOI
131
003006 
CTY TNHH VAN TAI BIEN LONG THANH EIB QUAN 7