DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "XÀI THẺ LIỀN TAY, CƠ MAY TRÚNG LỚN"

Ngày 19/01/2011, Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã tổ chức buổi lễ quay số chương trình " XÀI THẺ LIỀN TAY, CƠ MAY TRÚNG LỚN" Eximbank trân trọng thông báo Quý chủ thẻ đã trúng thưởng như sau:

STT
TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ 
CMND/PP
01 Giải Đặc biệt: Bộ 4 sản phẩm: Laptop Sony Vaio Core i5-520 VPC- CW2VFX, máy QP Sony HD DCR-SR68E/RCE35, Ipod Shuffle 4G, USB Internet 3G
1  TRUONG THANH VAN 459273 310055427                
01 Giải Nhất: Apple IPAD 32GB
1  NGO THI XUAN THU 384034 200091958                
02 Giải Nhì: Iphone 3GS 32GB 
1  NGUYEN THI LIEN  339752 013155523                
2  PHAM LUU LY  106248 012584571                
03 Giải Ba: Notebook Samsung N148 DA02VN//DA03VN
1  VU THI LY 159200 281004859                
2  LE THI MY HUONG 212182 020282945                
3  NGUYEN PHAN HAI  443191 023730135                
50 Giải Khuyến Khích: USB 4GB HP V165
1  VO THI XUAN TRANG 312166 024088620                
2  TRAN DANG TAN 029733 113002808                
3  PHAN QUOC THONG   234363 200018730                
4  NGUYEN THI THU HA  463962 020146521                
5  NGUYEN LY TRUNG 313901 024892826                
6 VO THI NGOC LAN 054592 020016593                
7  THAI TAN DUNG 095899 022054450                
8  LE THI MY HUONG  136724 020282945                
9  LE NGUYEN VU  230594 023790869                
10  NGUYEN ANH TUAN 512063 020368251                
11  DAM QUANG TUAN 359485 200966868                
12  PHAM THI THANH TU 347610 B0221474                 
13  TRAM THICH TON 088209 023714949                
14  TRAN THI TIEN THANH 022976 020745680                
15  NGUYEN LY TRUNG   337767 024892826                
16  NGUYEN THI HOAN 479315 023322699                
17  VU THUY HUE 422423 025176318                
18  LU YEN LINH 345415 022704175                
19  BUI THI NGOC CAM 030075 212555065                
20  LE KHANH HIEN  209657 022940722                
21  TRAN THI PHI DIEP 375592 024017409                
22  NGUYEN HIEU 002153 024424031                
23  NGUYEN THI HONG HOA 011290 021571667                
24  DAM QUANG TUAN  482559 200966868                
25  NGUYEN VU THANH TAN 320403 024067037                
26  LE THI PHUONG 514889 022721615                
27  TRAN TUAN KIET 223964 024383030                
28  LE TUYEN 080100 022853739                
29  PHAN HUU THANG 083520 181775050                
30 DANG THI THAI HA 031723 013028780                
31  PHAN THI BICH DONG 365249 024397211                
32  NGUYEN THI BICH KIEU 184157 225210850                
33  TON HOANG THUAN ANH 118596 023095882                
34  NGUYEN PHUOC TAN 122269 022183254                
35  LE THI CAM PHU 073615 024226155                
36  BACH THUY HA 181286 022842903                
37  NGUYEN THANH HUYEN 253521 023860416                
38  LE THI MY HUONG 219765 020282945                
39  LE XUAN HUNG 116134 022764020                
40  TRAN LUU NU ANH MAI 264551 022208682                
41  TRAN HUU PHUC TIEN 447201 020481667                
42  LUU THI MY LE 424178 023145702                
43  LE XUAN HOANG 332649 011831575                
44  BORIS VIVARES 179535 01AE69589                
45  HO THI THUY VY 348626 022527798                
46  MAI THI KIM HOA 048827 021581914                
47  DINH HA DUY TRANG 075969 023775087                
48  NGO THI THANH HAI 174739 025240542                
49  NGUYEN DUONG HUY VU 047710 201374723                
50  DUONG QUANG LAM  097568 025008043                
03 Giải dành cho khách hàng có nhiều mã số nhất: Ipod Shuffle 2GB
  TÊN KHÁCH HÀNG Tổng mã số CMND
1 NGO THU THUY 3169 BA483959
2 PHAM HONG ANH 4511 023331322
3 CAO XUAN TRUONG 4948 011758566
02 Giải dành cho chủ thẻ phát hành mới có doanh số cao nhất trong vòng 1 tháng từ ngày kích hoạt thẻ: Creative Zen Stone Plus 2GB
  TÊN KHÁCH HÀNG CMND
1 TRAN THI PHI DIEP 024017409
2 LE QUOC HUNG 023667877