Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Chi Lăng trực thuộc Chi nhánh Đà Lạt
THÔNG BÁO
V/v Thay đổi địa điểm PGD Chi Lăng trực thuộc Chi nhánh Đà Lạt
  • Căn cứ Điều 21 Chương III Thông tư số 21/2013/TT-NHNN do NHNN Việt Nam ban hành ngày 09/9/2013 quy định việc công bố thông tin về các nội dung thay đổi;
  • Căn cứ Khoản e Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài Chính;
  • Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 09/8/2017 về việc thay đổi địa điểm PGD Chi Lăng.
- Tên gọi : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Lạt - Phòng giao dịch Chi Lăng.
- Địa chỉ cũ : Lô A7 Khu quy hoạch 35 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Địa chỉ mới : (Tầng trệt và lầu 1) số 101 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.