Thông báo V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hội An trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam
THÔNG BÁO
Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hội An trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam
Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam – Phòng giao dịch Hội An.
Địa chỉ cũ: số 22 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ mới: 330 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Trân trọng,
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam