Combo tài khoản doanh nghiệp 5 trong 1

a. Thời gian triển khai: Từ ngày 30/07/2019
b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp chưa hoặc đã có tài khoản thanh toán tại Eximbank
c. Nội dung combo:

COMBO TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP 5 TRONG 1

Ưu đãi phí dịch vụ

1. Tải khoản tiền gửi thanh toán

Miễn phí DV chọn số TK theo yêu cầu.

2. SMS Banking

-
3. Đăng kí mới gói IB thanh toán (*) Miển phí thường niên 2 năm đầu tiên
4. Đăng ký nộp thuế điện tử Miễn phí đăng ký.
5. Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động (điện, nước, điện thoại, ADSL ) Miễn phí đăng ký và phí thanh toán.
Điều kiện sử dụng combo:
  • Đăng ký mới dịch vụ có đánh dấu * (IB gói thanh toán), và
  • Đăng ký 2 trong 4 dịch vụ không đánh dấu *.
d. Qui định khác: Mỗi sản phẩm trong combo sẽ tuân thủ theo quy định riêng của từng sản phẩm.
e. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank, hoặc Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: Điện thoại (08) 18001199.