NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

 • Bạn có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.
 • Bạn muốn tích lũy từ hôm nay để thực hiện các mục đích trong tương lai: mua xe, cưới hỏi, mua nhà, …
 • Eximbank đem đến cho bạn giải pháp tối ưu nhất

Tiết kiệm gửi góp

 • Tiền gửi: VNĐ, USD
 • Đa dạng kỳ hạn gửi từ 1 năm đến 10 năm, tùy theo mục đích và khả năng tài chính của khách hàng.
 • Định kỳ gửi góp: hàng tháng, 2 tháng, 3 tháng.
Lãi suất:
Lãi suất tiết kiệm gửi góp được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng theo lãi suất tiết kiệm thường VND, USD, kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ, như sau:

Lãi suất tiết kiệm gửi góp
=
Lãi suất tiết kiệm thường VND
-
0,2%/năm
kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ

Lãi suất tiết kiệm gửi góp bằng USD: 0%/năm
Hình thức nhận lãi:
 • Lãi tiết kiệm gửi góp của khách hàng được trả hàng năm.
 • Khách hàng được nhận lãi tiết kiệm gửi góp vào cuối kỳ hạn gửi.
 • Lãi tiết kiệm gửi góp bằng tổng tiền lãi của từng món tiền gửi.
Trong đó: Tiền lãi của từng món gửi = số dư x lãi suất x số ngày gửi tương ứng.
Tiện ích và dịch vụ hỗ trợ:
 • Khách hàng không phải mất thời gian khi đăng ký trích chuyển tiền tự động từ tài khoản không kỳ hạn để nộp tiền gửi góp.
 • Khách hàng gửi góp tại Eximbank và đăng ký trích chuyển tiền tự động, được Eximbank trích chuyển tiền từ tài khoản không kỳ hạn để nộp tiền gửi góp trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký trích chuyển mà không cần phải đến ngân hàng để ký chứng từ.
 • Khách hàng được vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Quy định về tất toán trước hạn:
 • Thẻ tiết kiệm gửi góp sẽ được tất toán trước hạn trong trường hợp: Khách hàng không nộp tiền theo định kỳ quá 60 ngày, hoặc khách hàng thực hiện rút vốn trước hạn.
 • Số tiền mà khách hàng nhận được bao gồm toàn bộ số tiền khách hàng đã gửi cộng với lãi tất toán trước hạn, với lãi suất rút trước hạn là lãi suất không kỳ hạn (không tính bậc thang) tại thời điểm rút.
Chi tiết thể lệ