Hộp thư
  Sitemap   English

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm - Việt Nam đồng
dành cho khách hàng cá nhân


Loại tiền gửi: VND (%/năm)
Hiệu lực từ ngày 25 tháng 03 năm 2014

1, LÃI SUẤT TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÁ NHÂN

Kỳ hạn

Lãnh lãi
trước

Lãnh lãi
hàng tháng

Lãnh lãi
hàng 2 tháng

Lãnh lãi
hàng quý

Lãnh lãi
hàng 6 tháng

Lãnh lãi
hàng năm

Lãnh lãi
cuối kỳ

Không kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

0,50

1 ngày

 

 

 

 

 

 

0,60

2 ngày

 

 

 

 

 

 

0,70

1 tuần

 

 

 

 

 

 

1,00

2 tuần

 

 

 

 

 

 

1,00

3 tuần

 

 

 

 

 

 

1,00

1 tháng (*)

5,60

 

 

 

 

 

5,70

2 tháng (*)

5,60

5,65

 

 

 

 

5,70

3 tháng (*)

5,60

5,65

 

 

 

 

5,70

4 tháng

5,80

5,90

 

 

 

 

5,98

5 tháng

5,80

5,90

 

 

 

 

5,98

6 tháng

6,20

6,40

 

6,45

 

 

6,50

7 tháng

6,40

6,60

 

 

 

 

6,70

8 tháng

6,40

6,60

 

 

 

 

6,70

9 tháng

6,40

6,60

 

6,65

 

 

6,70

10 tháng

6,40

6,60

 

 

 

 

6,70

11 tháng

6,40

6,60

 

 

 

 

6,70

12 tháng

6,70

7,20

7,22

7,25

7,28

 

7,30

13 tháng

6,70

7,20

 

 

 

 

7,30

15 tháng

6,70

7,25

 

7,30

 

 

7,50

18 tháng

6,70

7,25

 

7,30

 

 

7,50

24 tháng

6,70

7,30

 

7,40

 

7,50

7,80

25 tháng

6,70

7,30

 

 

 

 

7,80

36 tháng

6,30

7,00

 

7,20

 

7,30

7,80

60 tháng

5,60

6,60

 

6,70

 

6,80

7,80

Khách hàng gửi sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường, các hình thức lãnh lãi, kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng (*), được hưởng lãi suất thưởng bậc thang áp dụng cho số dư giữ đúng hạn:

Mức gửi

Lãi suất thưởng bậc thang

Lãi suất lãnh lãi cuối kỳ

1 tháng

2 tháng

3 tháng

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Dưới 50 triệu đồng

 

 

 

5,70

5,70

5,70

Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu

+0,10

+0,30

+0,30

5,80

6,00

6,00

Từ 500 triệu đến dưới 2 tỷ

+0,20

5,90

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

+0,25

5,95

Từ 5 tỷ trở lên

+0,30

6,00


2. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM ONLINE
Khách hàng gửi Tiết kiệm Online trên Internet Banking, Mobile Banking giai đoạn 3, kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên, được cộng thêm lãi suất thưởng 0,02%/năm so với lãi suất gửi tại quầy.
Lãi suất Tiết kiệm Online = Lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy + 0,02%/năm
(Riêng Tiền gửi Online 1 tháng đến 3 tháng, lãnh lãi cuối kỳ: 5,72%/năm, áp dụng chung cho các mức gửi)

3. LÃI SUẤT CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN AN KHANG, NHẬN LỘC VÀNG”
- Khách hàng gửi tiền gửi, tiết kiệm sản phẩm “Tiết kiệm thường”, hoặc “Tiết kiệm Trường Phát Lộc”, tham gia chương trình “Xuân An Khang, Nhận Lộc Vàng”, được hưởng lãi suất:

Sản phẩm

Tiết kiệm thường

Tiết kiệm Trường Phát Lộc

Kỳ hạn

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

24 tháng,  36 tháng

Lãnh lãi

Lãnh lãi cuối kỳ

Hàng tháng

Hàng Quý

Hàng Năm

Cuối kỳ

Lãi suất VND

5,60

5,60

5,60

6,40

7,20

7,30

7,40

7,60

7,70

Nhận quà tặng

Từ 1,2 tỷ

Từ 600 triệu

Từ 400 triệu

Từ 200 triệu

Từ 100 triệu

Nhận mã số
dự thưởng

Cứ mỗi 30 triệu đồng,
khách hàng được nhận số lượng mã số dự thưởng = số tháng của kỳ hạn gửi

Và được hưởng các ưu đãi hấp dẫn:
 • Nhận ngay quà tặng: bộ chén (nếu gửi tiết kiệm thường) hoặc bộ muỗng (nếu gửi Tiết kiệm Trường Phát Lộc). Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 quà tặng.
 • Trúng thưởng ngay cho 2 con số may mắn cuối là 99
 • Quay số hàng kỳ với 2 đợt quay số
 • Quay số cuối kỳ trúng thưởng lớn
- Khách hàng không được rút vốn trước hạn.

4. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TRƯỜNG PHÁT LỘC”

- Khách hàng gửi tiền gửi, tiết kiệm từ 5 triệu đồng trở lên, tham gia sản phẩm “Tiết kiệm Trường Phát Lộc”, được hưởng lãi suất như sau:

Lãnh lãi

24 tháng

36 tháng

Hàng 1 tháng

7,4

7,4

Hàng 3 tháng

7,5

7,5

Hàng 12 tháng

7,7

7,7

Cuối kỳ

7,8

7,8

Và được hưởng các ưu đãi hấp dẫn:
• Ưu đãi lãi suất vay cầm cố cho thời gian thực gửi từ 6 tháng trở lên.
• Quà tặng móc khóa Consortio kèm dịch vụ tìm đồ thất lạc trị giá 200.000 đồng cho mức gửi từ 50 triệu đồng trở lên.
- Khách hàng rút vốn trước hạn dưới 30 ngày, hoàn trả tiền tương ứng giá trị quà tặng đã nhận.

5. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TÍCH LŨY TIỀN LƯƠNG”
- Khách hàng cá nhân nhận lương qua tài khoản Eximbank gửi “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” được tích lũy điểm thưởng đổi quà tặng, tặng VnTopup 50.000 đồng cho nhóm từ 30 khách hàng trở lên, giảm 1%/năm lãi suất vay cầm cố, miễn phí sao kê tài khoản lương, và được hưởng lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi:

Kỳ hạn

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Lãi suất VND

5,4

6,2

7,0

Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng

5 triệu đồng

2 triệu đồng

500 ngàn đồng

- Khách hàng được tất toán trước hạn và hoàn trả tiền tương ứng các ưu đãi đã nhận,

6. LÃI SUẤT “TIỀN GỬI E-FAVOR”
- Khách hàng tham gia sản phẩm “Tiền gửi E-Favor” được hưởng lãi suất:

Số dư tại thời điểm cuối ngày

Dưới 20 triệu đồng

Từ 20 triệu đồng trở lên

Lãi suất không kỳ hạn

0,5

1,0

- Khách hàng được hưởng các ưu đãi dịch vụ:
 • Miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước khi thực hiện trên Mobile Banking, Internet Banking.
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking, Internet banking
 • Miễn phí thường niên 01 năm sử dụng thẻ quốc tế, Riêng đối với thẻ Visa Platinum, miễn phí phát hành (không miễn phí thường niên)
 • - Khách hàng duy trì số dư tối thiểu: 500.000 đồng, số dư bình quân trong tháng trên tài khoản từ 20 triệu đồng trở lên.

  7. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI GÓP

  - Lãi suất tiết kiệm gửi góp: 7,1%/năm, và được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng theo lãi suất tiết kiệm thường VND, kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ, như sau:

  Lãi suất tiết kiệm gửi góp
  =
  Lãi suất tiết kiệm thường VND
  -

  0,2%/năm

  kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ

  - Lãi tiết kiệm gửi góp của khách hàng được trả hàng năm

  8. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM PHÚC BẢO AN”:
  - Khách hàng gửi tiết kiệm thường, lãnh lãi cuối kỳ, số tiền tối thiểu 10 triệu đồng, được Eximbank cung cấp miễn phí bảo hiểm nhân thọ tử kỳ dài hạn của Prévoir với số tiền bảo hiểm 100% số tiền vốn gốc, tối đa 800 triệu đồng, và được hưởng lãi suất như sau:

  Kỳ hạn

  Tiết kiệm thường

  3 tháng

  6 tháng

  12 tháng

  Lãi suất Tiết kiệm Phúc Bảo An

  5,4

  6,2

  7,0

  - Hoặc khách hàng gửi tiết kiệm gửi góp, được Eximbank cung cấp miễn phí bảo hiểm nhân thọ tử kỳ tích lũy của Prévoir với số tiền bảo hiểm 100% số tiền đăng ký gửi góp còn lại, tối đa 800 triệu đồng, và được hưởng lãi suất như sau:

  Kỳ hạn

  Tiết kiệm gửi góp

  Lãi suất Tiết kiệm
  Phúc Bảo An

  6,8

  Được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng như sau:
  = Lãi suất tiết kiệm thường 12 tháng, lãi cuối kỳ - 0,5%/năm


  9. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CHO CON YÊU
  - Khách hàng gửi “Tiết kiệm cho con yêu” là các bậc cha, mẹ có con dưới vị thành niên, có mong muốn gửi tiền cho con sở hữu, được Eximbank dành tặng các món quà, phần thưởng cho con, và được hưởng lãi suất:
  • Quà tặng ngay:   Phiếu Lotteria, Phiếu Fahasa trị giá 50.000 đồng/phiếu
  • Sản phẩm

   Quà tặng ngay “Tiết kiệm cho con yêu”

   Mức gửi

   Lãi suất

   Tiết kiệm thường   1 tháng

   100 triệu đồng

   5,2

   Tiết kiệm thường   2 tháng

   50 triệu đồng

   5,2

   Tiết kiệm thường   3 tháng

   30 triệu đồng

   5,2

   Tiết kiệm thường   6 tháng

   20 triệu đồng

   6,0

   Tiết kiệm thường 12 tháng

   20 triệu đồng

   7,1

   Tiết kiệm gửi góp   1 năm

    góp hàng tháng 1 triệu đồng

   6,9

   Khách hàng gửi càng nhiều, nhận càng nhiều quà tặng, Không khống chế số lượng quà tặng
  • Quà tặng tích lũy: “Vé tham gia khu vui chơi hướng nghiệp Kizciti, giúp bé học cách hiểu được giá trị của đồng tiền” trị giá 200.000 đồng, áp dụng cho khách hàng có tổng số tiền gửi của các tài khoản “Tiết kiệm cho con yêu” từ 500 triệu đồng trở lên, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, gửi góp 1 năm.
   Số tiền gửi được tính để nhận quà tặng tích lũy: là tổng số tiền gửi cộng dồn của tất cả các tài khoản cùng kỳ hạn (6 tháng hoặc 12 tháng), cùng loại tiền gửi (VND hoặc USD), cùng hình thức gửi (tiết kiệm thường hoặc tiết kiệm gửi góp) tham gia sản phẩm “Tiết kiệm cho con yêu”.
  • Phần thưởng cho bé học giỏi: Eximbank trao thưởng cho các bé từ lớp mầm non đến lớp 12, có thành tích học tập cả năm học loại giỏi.
  - Khách hàng rút vốn trước hạn hoàn trả tiền tương ứng giá trị quà tặng đã nhận.

  10. LÃI SUẤT “TIỀN GỬI LÃI SUẤT TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH”

  Hình thức gửi

  Lãi suất (%/năm)

  Kỳ hạn 12 tháng - Lãi cuối kỳ

  6,8

  - Khách hàng được hưởng lãi suất tự động điều chỉnh theo lãi suất của sản phẩm, với lãi suất luôn cao hơn hoặc bằng lãi suất gửi ban đầu.

  - Khách hàng khi có nhu cầu vốn, có thể rút một phần tiền gốc, Phần tiền rút ra được áp dụng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho thời gian thực gửi.

  11. LÃI SUẤT “TIẾT KIỆM CHỌN KỲ LÃNH LÃI” (ngưng triển khai từ 24/09/2012)
  - Từ 24/09/2012, Eximbank ngưng triển khai sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”,
  - Các tài khoản hiện hành chưa đến ngày đáo hạn: vẫn hưởng lãi suất ghi sổ, đến kỳ lãnh lãi, lãi được nhập vốn và tính lãi suất cho kỳ lãnh lãi tiếp theo như sau:

  Định kỳ rút vốn, lãi
  và điều chỉnh lãi suất

  Lãi suất

  Tiết kiệm 60 tuần
  Chọn kỳ lãnh lãi Tuần

     1 tuần

  1,0

  Tiết kiệm 36 Tháng
  Chọn kỳ lãnh lãi Tháng

  1 tháng

  5,7

  2 tháng

  5,7

  3 tháng

  5,7

  6 tháng

  6,5

  12 tháng

  7,3

  - Các tài khoản hiện hành đến ngày đáo hạn: chuyển sang tham gia sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, với kỳ hạn tương ứng kỳ lãnh lãi khách hàng đã chọn gửi sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”.

  12. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM HỖN HỢP (ngưng triển khai từ 24/09/2012): 0,5%/năm

  13. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM LINH HOẠT” (ngưng triển khai từ 24/09/2012)
  - Từ ngày 24/09/2012, Eximbank ngưng triển khai sản phẩm “Tiết kiệm linh hoạt”,
  - Các tài khoản hiện hành đến ngày đáo hạn: chuyển sang tham gia sản phẩm tiết kiệm thường, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, với kỳ hạn tương ứng kỳ hạn khách hàng đã chọn gửi sản phẩm “Tiết kiệm linh hoạt”.

  14. CÁC QUY ĐỊNH:
  a, Quy định về việc rút vốn:
  - Đối với sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường, tiết kiệm Trường Phát Lộc, tiền gửi lãi suất tự động điều chỉnh, tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi, tiết kiệm hỗn hợp: Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng có thể rút một phần vốn gốc, đảm bảo duy trì số dư tối thiểu là 100,000 đồng; hoặc tất toán tài khoản.
  - Đối với sản phẩm tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm cho con yêu, tiết kiệm Phúc Bảo An: Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng tất toán toàn bộ số dư tiền gửi trên tài khoản.
  - Phần vốn rút trước hạn, hoặc vốn tất toán trước hạn được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số ngày thực gửi.
  - Đối với các hình thức lãnh lãi trước, lãnh lãi định kỳ (hàng tháng, hàng 2 tháng, hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm) sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường có kỳ hạn: Khi rút vốn trước hạn, khách hàng hoàn trả phần chênh lệch tiền lãi đã lãnh và lãi rút trước hạn.
  - Thẻ tiết kiệm gửi góp sẽ được tất toán trước hạn trong trường hợp: Khách hàng không nộp tiền theo định kỳ quá 60 ngày, hoặc khách hàng thực hiện rút trước hạn.
  b, Quy định về việc thanh toán tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm khi đến hạn :
  - Khi đến hạn thanh toán tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất đầu ngày đến hạn.
  - Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không huy động loại kỳ hạn đó nữa thì số vốn cộng lãi sẽ được chuyển qua loại kỳ hạn ngắn hơn liền kề, đồng thời áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện hành của Eximbank, với lãi suất đầu ngày đến hạn.
  - Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không còn triển khai sản phẩm khách hàng chọn gửi, số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển qua sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường kỳ hạn và hình thức lãnh lãi tương ứng với sản phẩm khách hàng chọn gửi ban đầu.
  c, Lãi suất %/năm được tính trên cơ sở năm 360 ngày.

  LƯU Ý:
  Biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo.

  Liên hệ:

  Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ các điểm giao dịch Eximbank gần nhất hoặc
  Trung tâm hỗ trợ khách hàng:
  Thứ 2 đến Thứ 6:
  Thứ 7:
  Từ 7 giờ 30 đến 19 giờ 30
  Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

  Ưu đãi và khuyến mãi
  Ngân hàng trực tuyến
  Truy vấn tài khoản
  Đăng ký mở tài khoản trực tuyến

  Đăng ký mở tài khoản dùng cho
  cá nhân

  Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ
  Phát hành thẻ qua mạng
  Thẻ ghi nợ nội địa V - Top
  Thẻ ghi nợ quốc tế Eximbank - Visa/MasterCard Debit
  Thẻ tín dụng quốc tế
  Eximbank -Visa/MasterCard/JCB
  Dịch vụ - Tiện ích

  SMS Banking
  Mobile Banking
  VnTopup
  Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ
  Danh sách cửa hàng, đơn vị ưu đãi
  Thanh toán hóa đơn(Qua web -Qua SMS)
  Tỷ giá ngoại tệ - giá vàng
  Truy vấn giao dịch thẻ vô danh
  Thanh toán hóa đơn dịch vụ bằng thẻ nội địa tại quầy giao dịch Eximbank
  Dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa giao ngay
  Dịch vụ thu hộ
  Dịch vụ SMS Alert thẻ quốc tế
  Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
  Dịch vụ mở/khóa tài khoản thẻ nội địa SMS Banking

  Lãi suất tiết kiệm - tiền gửi
  Việt Nam đồng
  USD
  Ngoại tệ khác
  Hỗ trợ tính lãi suất tiết kiệm
  Biểu phí
  Biểu phí mở và quản lý tài khoản
  Biểu phí thanh toán trong nước
  Biểu phí thanh toán nước ngoài
  Biểu phí tiền gửi tiết kiệm
  Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử
  Biểu phí Giữ hộ vàng
  Biểu phí khác


  Trang chủ Giới thiệuTin tứcKhách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệpTuyển dụngThông tin dành cho cổ đông Mạng lưới hoạt động - ATM
  NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
  © Copyright 2011
  Eximbank All Rights Reserved
  Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  Tel: (84-8) 3821 0056 Fax: (84-8) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX