ĐỒ THỊ GIÁ VÀNG, NGOẠI TỆ tháng: 
Số liệu mang tính tham khảo.
 
You need to upgrade your Flash Player