Hộp thư
  Sitemap   English

Câu hỏi thường gặp

1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2. THẺ

1.1 Đối với tài khoản tiền gửi thanh toán, dịch vụ chuyển tiền
1.2. Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ Thẻ
Dịch vụ 3D Secure


1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1.1 ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN, DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN

STT Câu hỏi Trả lời

1

Thủ tục mở tài khoản tại Eximbank?

Khách hàng mở tài khoản cần điền thông tin khách hàng vào giấy đăng ký mở tài khoản và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực cho nhân viên giao dịch tại các điểm giao dịch của Eximbank.
Khách hàng có thể đăng ký thông tin mở tài khoản thông qua website www.eximbank.com.vn.

2

Cách tính lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và cách thức trả lãi tại Eximbank?

Lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn được tính như sau:
Lãi = (Số dư x lãi suất (% năm) x số ngày thực gửi)/360.
Eximbank tính lãi và ghi Có tiền lãi vào tài khoản khách hàng vào ngày 15 hàng tháng (đối với cá nhân trong nước) và ngày 24 hàng tháng (đối với cá nhân người nước ngoài).

3

Hàng tháng, Eximbank có tự động gửi sao kê tài khoản cho khách hàng và có phát hành sao kê tài khoản bằng tiếng Anh không?

Eximbank chỉ in và gửi sao kê tài khoản khi có yêu cầu từ khách hàng và gửi đến địa chỉ do khách hàng cung cấp. Hiện tại, Eximbank phát hành sao kê tài khoản có cả hai thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh).

4

Có cần chứng minh nguồn gốc tiền khi nộp vào tài khoản ngoại tệ?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền mặt nộp vào tài khoản ngoại tệ là nguồn tiền hợp pháp. Đối với nguồn tiền nhận chuyển khoản từ nước ngoài, khách hàng không cần chứng minh nguồn gốc số tiền nhận.

5

Khách hàng có thể tra cứu số dư hoặc thông tin giao dịch tài khoản mà không cần phải đến Eximbank?

Khách hàng không cần phải đến Eximbank nhưng vẫn có thể cập nhật được số dư và các thông tin giao dịch tài khoản thông qua dịch vụ hỗ trợ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking. Khách hàng phải đăng ký để được sử dụng dịch vụ.

6

Eximbank có bảo hiểm tiền gửi không?

Khách hàng khi gửi tiền VND tại Eximbank sẽ được bảo hiểm tiền gửi theo quy định bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

7

Eximbank có mở tài khoản tiền gửi thanh toán có kỳ hạn không? Nếu có, khách hàng có thể rút trước hạn không? Có phải trả phí rút trước hạn?

Khách hàng có thể mở tài khoản tiền gửi thanh toán có kỳ hạn tại Eximbank. Khách hàng có thể rút vốn trước hạn (nếu có nhu cầu) và không phải trả phí rút trước hạn. Khách hàng được hưởng lãi suất rút trước hạn theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ. Trường hợp rút vốn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản, tùy theo từng loại tiền gửi, Eximbank sẽ thu phí kiểm đếm (căn cứ biểu phí dành cho khách hàng cá nhân từng thời kỳ).

8

Thủ tục rút tiền như thế nào?

Khách hàng chỉ cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để được thực hiện giao dịch.

9

Có thể chuyển tiền cho người khác bằng tài khoản tại Eximbank? Thủ tục như thế nào?

Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của Eximbank để thực hiện chuyển tiền cho người khác từ tài khoản tại Eximbank theo các thủ tục như sau:
Chuyển tiền trong nước: Khách hàng lập ủy nhiệm chi/lệnh chi.
Chuyển tiền ra nước ngoài:
+ Cá nhân nước ngoài: Lập Giấy đề nghị chuyển tiền ra nước ngoài .
+ Cá nhân Việt Nam: Lập Giấy đề nghị chuyển tiền ra nước ngoài và cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền.

10

Có phải trả phí khi nhận tiền chuyển vào tài khoản tại Eximbank?

Eximbank miễn phí ghi Có vào tài khoản khi khách hàng nhận tiền từ ngân hàng khác trong nước.
Trường hợp nhận tiền từ nước ngoài: Khách hàng sẽ không phải trả phí ghi Có vào tài khoản nếu người chuyển đã thanh toán toàn bộ phí khi chuyển tiền. Trường hợp, người chuyển chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần phí, khách hàng phải thanh toán khoản phí còn lại cho Eximbank.

11

Cá nhân nước ngoài có được nộp tiền mặt vào tài khoản VND?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền nộp vào tài khoản VND là nguồn tiền hợp pháp.

12

Có được chuyển tiền từ tài khoản ra nước ngoài?

Cá nhân nước ngoài có thể chuyển số tiền có trên tài khoản ngoại tệ ra nước ngoài. Nếu khách hàng có tài khoản VND, Eximbank có thể bán ngoại tệ cho khách hàng để chuyển ra nước ngoài.
Cá nhân Việt Nam có thể chuyển tiền ra nước ngoài với các mục đích sau: du học, định cư, thừa kế, trợ cấp cho thân nhân, công tác, chữa bệnh... Tuy nhiên, khách hàng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.

13

Những thông tin cần thiết để chuyền tiền từ nước ngoài vào tài khoản tại Eximbank?

Để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về qua tài khoản tại Eximbank, khách hàng cung cấp cho người chuyển các thông tin sau:

 • Chuyển đến ngân hàng Eximbank có tài khoản: Tham khảo danh sách tại Danh sách ngân hàng nước ngoài Eximbank có tài khoản
 • Ngân hàng thụ hưởng: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Head Office
 • Mã số SWIFT (SWIFT Code): EBVIVNVX
 • Tên của người thụ hưởng: ...

Số tài khoản ngoại tệ tại Eximbank(gồm 15 số): …

14

Khách hàng có được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân? Có cần chứng minh mục đích rút tiền?

Khách hàng cá nhân có lượng ngoại tệ sẵn có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ, được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản này mà không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn.

15

Thủ tục gửi tiết kiệm VND đối với cá nhân nước ngoài?

Khách hàng cá nhân nước ngoài khi gửi tiết kiệm tại Eximbank cần xuất trình Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực (trường hợp được miễn thị thực thì chỉ cần xuất trình Hộ chiếu).

16

Thủ tục mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài tại Eximbank?

- Khách hàng cá nhân là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có tài khoản VND hoặc nguồn thu hợp pháp bằng VND thì có thể được bán ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.
- Khách hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:
+ Bản chính Passport.
+ Trường hợp chuyển khoản, khách hàng cung cấp cho Eximbank các thông tin: Tên và số tài khoản (hoặc số IBan trong trường hợp chuyển sang các ngân hàng ở Châu Âu như Anh, Pháp, Bỉ, Đức,...) của người thụ hưởng; tên và Swift code (nếu có) của ngân hàng thụ hưởng; tên và Swift code của ngân hàng trung gian (nếu có).
+ Trường hợp mang ngoại tệ mặt ra nước ngoài: Nếu lượng ngoại tệ tương đương 5.000 USD, khách hàng không cần phải khai báo hải quan. Trường hợp mang hơn 5.000 USD, theo yêu cầu của khách hàng, Eximbank sẽ cấp “Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài” theo số tiền mà Eximbank đã bán cho khách hàng hoặc số tiền khách hàng rút từ tài khoản ngoại tệ mở tại Eximbank.

17

Mức phí chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài tại Eximbank?

- Mức phí chuyển và cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ (phí chuyển tiền và cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài).
Quý khách có thể chọn 1 trong 3 cách tính phí sau:
 + Phí SHA: Người chuyển trả phí tại Eximbank và người nhận trả phí tại ngân hàng nước ngoài khi nhận tiền (tất cả chi phí phát sinh trong nước đều do người chuyển chịu, các chi phí phát sinh ở nước ngoài đều do người thụ hưởng chịu).
 + Phí BEN: Toàn bộ phí do người thụ hưởng trả, sau khi trừ phí của Eximbank, Eximbank sẽ chuyển số tiền còn lại cho người thụ hưởng (toàn bộ các chi phí phát sinh trong và ngoài nước đều trừ vào số tiền chuyển).
+ Phí OUR: Toàn bộ các chi phí phát sinh trong và ngoài nước đều do người chuyển chịu, tuy nhiên có vài trường hợp người thụ hưởng phải trả thêm các chi phí khác do các ngân hàng trung gian ở nước ngoài thu.

18

Có thể thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp qua tài khoản tại Eximbank?

Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp.
Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn.
Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản  để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.

19

Dịch vụ nhận tiền kiều hối MoneyGram là gì?

- Là dịch vụ nhận tiền nhanh trong vòng 10 phút kể từ khi người gửi hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài, thông qua đối tác của Eximbank là Công ty chuyển tiền quốc tế MoneyGram với mạng lưới gần 200.000 đại lý trên khắp thế giới.
- Thủ tục nhận tiền đơn giản, nhanh chóng, an toàn tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Eximbank trên khắp cả nước để nhận tiền hoàn toàn miễn phí. .
- Không hạn chế số tiền nhận.
- Khách hàng không phải chịu thuế thu nhập.
- Khách hàng có thể yêu cầu nhận bằng USD hoặc VND. Chỉ cần cung cấp mã số nhận tiền gồm 8 số (do người chuyển cung cấp) và CMND/Hộ chiếu.

20

Điều kiện để được tham gia sản phẩm
“DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK”?

“DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” là sản phẩm ưu đãi miễn phí dịch vụ chuyển tiền du học dành cho khách hàng khi gửi tiền hoặc giới thiệu khách hàng giao dịch tại Eximbank thỏa điều kiện:
- Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt Nam đồng, ngoại tệ) cứ mỗi 100 triệu đồng với kỳ hạn gửi/kỳ lãnh lãi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng hoặc cứ mỗi 50 triệu đồng với kỳ hạn gửi/kỳ lãnh lãi từ 6 tháng trở lên, sẽ được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học;
- Khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền du học tại Eximbank giới thiệu khách hàng mới đến giao dịch chuyển tiền du học tại Eximbank sẽ được nhận phiếu ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học;
- Các đơn vị đào tạo và tư vấn du học thực hiện chuyển tiền du học tại Eximbank với số món tích lũy từ 10 món chuyển tiền bằng điện hoặc 10 món phát hành Bankdraft trong tháng, sẽ được ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học cho giao dịch chuyển tiền thứ 10.

1.2. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

STT Câu hỏi Trả lời

1

Dịch vụ SMS Banking là gì?

Là dịch vụ Ngân hàng qua tin nhắn điện thoại. Thông qua dịch vụ khách hàng có thể nhận tin nhắn thông báo phát sinh số dư của tài khoản, thẻ; truy vấn thông tin số dư tài khoản, lãi suất, lịch sử giao dịch; thông tin tỷ giá ngoại tệ, vàng, truy vấn điểm giao dịch, truy vấn điểm đặt máy ATM.

2

Dịch vụ Mobile Banking là gì? Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gì qua Mobile Banking?

Dịch vụ Mobile Banking: Là dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại, thông qua dịch vụ khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến với Eximbank mà không cần phải đến trực tiếp các điểm giao dịch.
Các giao dịch khách hàng có thể thực hiện qua Mobile Banking: Mở/tất toán tài khoản tiến kiệm; chuyển khoản trong ngoài hệ thống Eximbank; thanh toán tiền điện cho công ty Điện Lực TPHCM; nạp tiền thuê bao di động; thanh toán nợ gốc vay; mớ/khóa thẻ quốc tế; đăng ký phát hành thẻ; truy vấn thông tin các loại.

3

Các dòng điện thoại có thể sử dụng dịch vụ Mobile Banking Eximbank? Điện thoại không hỗ trợ kết nối Internet (Wifi/3G/GPRS) có thể sử dụng dịch vụ Mobile Banking Eximbank được không?

Hiện dịch vụ Mobile Banking Eximbank tương thích hầu hết tất cả các dòng điện thoại trên thị trường như Iphone, Black berry, các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android; điện thoại hỗ trợ java.
Dịch vụ Mobile Banking Eximbank hiện cung cấp cả 2 giải pháp Internet (Wifi/3G/GPRS) và tin nhắn SMS cho khách hàng. Trường hợp điện thoại không hỗ trợ kết nối Internet (Wifi/3G/GPRS) khách hàng có thể thực hiện giao dịch với Eximbank thông qua kết nối SMS.

4

Dịch vụ VnTopup là gì?

Là dịch vụ nạp tiền cho thuê bao các mạng di động thông qua tin nhắn SMS.
Với cú pháp nhắn nạp tiền đơn giản: EIB NAP {mệnh giá nạp} {số điện thoại nạp} {mật khẩu} gửi 8049, khách hàng có thể nạp tiền cho tất cả các mạng viễn thông trên thị trường.
Mệnh giá: VN10, VN100,……VN500 tương ứng các mệnh giá từ 10.000VNĐ đến 500.000VNĐ.

5

Dịch vụ Bill Payment thanh toán được cho các dịch vụ gì?

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Bill Payment có thể thực hiện thanh toán hóa đơn trả sau các loại như ADSL, điện thoại cố định, thuê bao trả sau của Viettel, Sphone.

6

Dịch vụ Internet Banking Eximbank là gì? Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gì qua Internet Banking?

Là dịch vụ Ngân hàng qua Internet. Thông qua dịch vụ khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến với Eximbank mà không phải đến trực tiếp các điểm giao dịch.
Các giao dịch khách hàng có thể thực hiện qua Internet Banking: Mở/tất toán tài khoản tiến kiệm; chuyển khoản trong ngoài hệ thống Eximbank; chuyển khoản liên ngân hàng bằng số thẻ ; thanh toán tiền điện cho công ty Điện Lực TPHCM; nạp tiền thuê bao di động; thanh toán nợ gốc vay; truy vấn thông tin tài khoản, thông tin nợ vay ; tra cứu tích lũy điểm thưởng.

7

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet Banking thì phải làm sao?

Khách hàng có thể thực hiện cấp lại mât khẩu mới thông qua chức năng ”Quên mật khẩu” trên giao diện của màn hình đăng nhập dịch vụ Internet Banking. Sau khi thực hiện thành công mật khẩu mới sẽ được gửi đến Email đăng ký của khách hàng.

8

Có phải đăng ký để được sử dụng các dịch vụ SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, VnTopup?

Để sử dụng các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, VnTopup khách hàng mang theo CMND bản chính còn hiệu lực đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Eximbank để thực hiện đăng ký.

9

Điều kiện cần để đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet Banking Eximbank?

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng phải đăng ký và cung cấp địa chỉ Email, thông tin xác thực giao dịch (số điện thoại di động nhận OTP, chữ ký số) với Eximbank.

10

Call center là gì?

Call center là Trung tâm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Eximbank. Khách hàng không phải đăng ký sử dụng dịch vụ, khi có thắc mắc về sản phẩm dịch vụ, khách hàng gọi đến tổng đài 1900.54.54.74 sẽ được giải đáp và hướng dẫn cụ thể về các sản phẩm, dịch vụ Eximbank.

2. THẺ

STT Câu hỏi Trả lời
1
Làm thế nào để kiểm tra số dư (hạn mức tín dụng) thẻ? Quý khách có thể kiểm tra số dư thẻ khi sử dụng một trong các dịch vụ sau:
2
Khi thẻ bị giữ tại máy ATM, chủ thẻ Eximbank cần làm gì? Ngay sau khi thẻ bị giữ tại máy ATM, để đảm bảo an toàn sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ ngay với Dịch vụ Thẻ Eximbank 24/7 +84 (0)8 38210051 hoặc chi nhánh Eximbank gần nhất để yêu cầu khóa thẻ và nhận được tư vấn về tình trạng thẻ và việc nhận lại thẻ. Ngoài ra, Quý khách có thể thực hiện khóa thẻ bằng dịch vụ SMS Alert hoặc khóa/mở tài khoản thẻ nội địa.
Lưu ý:
 • Thẻ bị giữ tại máy ATM Eximbank: Quý khách liên hệ trực tiếp Chi nhánh Eximbank quản lý máy ATM nhận lại thẻ. Khi nhận lại thẻ, chủ thẻ yêu cầu nhân viên Eximbank kiểm tra tình trạng thẻ trước khi tiếp tục sử dụng thẻ.
 • Thẻ bị giữ tại máy ATM ngân hàng khác: Sau khi ghi nhận thông tin từ chủ thẻ Eximbank, Eximbank sẽ liên hệ Ngân hàng quản lý máy ATM để nhận lại thẻ và hoàn trả thẻ theo yêu cầu. Hoặc Quý khách có thể liên hệ điểm giao dịch Eximbank gần nhất đề nghị cấp lại thẻ (Phí cấp lại thẻ theo biểu phí dịch vụ thẻ Eximbank hiện hành). Trường hợp, thẻ quốc tế Eximbank bị giữ tại máy ATM ngân hàng khác, Eximbank khuyến khích Quý khách đổi thẻ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng thẻ.
3
Thời gian tra soát và trả lời kết quả giao dịch khiếu nại kéo dài bao lâu? (Thời gian được đề cập là ngày làm việc, tính từ ngày Eximbank nhận được yêu cầu)
 • Đối với thẻ nội địa tại:
  • ATM Eximbank: 5 ngày.
  • ATM liên minh: 12 ngày đối với Smartlink và 16 ngày đối với Banknet và VNBC.
  • POS Eximbank: 10 ngày.
  • POS liên minh: 15 ngày đối với Smartlink và 20 ngày đối với Banknet và VNBC.
  • Giao dịch thanh toán trực tuyến: 18 ngày.
 • Đối với thẻ quốc tế: 55 ngày. Riêng với giao dịch rút tiền tại máy ATM Eximbank là 5 ngày.
4
Khi quên số PIN của thẻ hoặc không có thẻ (do mất thẻ, thẻ bị giữ tại máy ATM,…), chủ thẻ rút tiền bằng cách nào? - Quý khách liên hệ trực tiếp điểm giao dịch Eximbank gần nhất, xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu, bản chính) và yêu cầu rút tiền từ tài khoản thẻ.
- Khi Quý khách đang giữ thẻ quốc tế nhưng quên số PIN và đang ở nước ngoài, vui lòng liên hệ Ngân hàng nước ngoài chấp nhận các thương hiệu thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB xuất trình giấy tờ tùy thân và yêu cầu rút tiền bằng thẻ.
Lưu ý: Quý khách có thể chịu thêm phí dịch vụ của Ngân hàng nước ngoài (tùy theo chính sách của Ngân hàng nước ngoài).
5
Chủ thẻ xem sao kê thẻ quốc tế bằng cách nào và cần làm gì khi không nhận được sao kê thẻ? Quý khách có thể xem sao kê thẻ quốc tế qua một trong các kênh sau:
 • Internet Banking (sao kê và những giao dịch mới nhất (chờ lên sao kê));
 • Email (miễn phí);
 • Qua bưu điện về địa chỉ nhà, địa chỉ công tác,…
Trường hợp chưa nhận được sao kê, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ Thẻ 24/7 (+84) (0)8 38210051 để yêu cầu gửi lại. Qua Dịch vụ Thẻ 24/7, Quý khách có thể cập nhật địa chỉ mới nhất cho Ngân hàng để tránh thất lạc sao kê.
Lưu ý:
- Phí nhận sao kê theo biểu phí dịch vụ thẻ Eximbank hiện hành.
- Bảng sao kê hàng tháng của thẻ quốc tế được lập định kỳ như sau:
 • Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit: Sau ngày làm việc đầu tiên hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng Doanh nhân Visa Business: Sau ngày 5 hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng cá nhân JCB: Sau ngày 8 hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng Visa Platinum: Sau ngày 10 hàng tháng;
 • Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Debit: Sau ngày 14 hàng tháng.
 • Thẻ tín dụng cá nhân MasterCard (bao gồm thẻ Teacher Card): Sau ngày 20 hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng cá nhân Visa: Sau ngày 23 hàng tháng.
6
Phí tài chính (lãi vay) là gì? - Phí tài chính (lãi vay) đối với giao dịch thanh toán, hàng hóa, dịch vụ: Khi đến hạn thanh toán, nếu Chủ thẻ thanh toán toàn bộ số dư nợ cuối kỳ thì Eximbank sẽ miễn lãi cho toàn bộ giao dịch thẻ phát sinh trong kỳ của Chủ thẻ. Nếu Chủ thẻ không thanh toán đủ toàn bộ số dư nợ cuối kỳ thì Eximbank sẽ thực hiện tính lại lãi theo phương pháp dư nợ giảm dần kể từ ngày phát sinh nợ.
- Phí tài chính (lãi vay) đối với giao dịch rút tiền mặt: Các giao dịch rút tiền mặt sẽ được tính lãi ngay khi phát sinh nợ trên sao kê theo phương pháp dư nợ giảm dần.
7
Phí trễ hạn là gì? Vào ngày thanh toán, nếu Quý khách không thanh toán đủ số dư nợ tối thiểu đúng hạn, phí trễ hạn là 3% số dư nợ tối thiểu (tối thiểu VND50,000) (được ghi rõ trong biểu phí) sẽ được ghi nợ (-) vào tài khoản thẻ của Quý khách.
8
Phí thường niên là gì? Phí thường niên là phí dịch vụ hàng năm để duy trì tài khoản thẻ và những lợi ích có được từ thẻ. Phí thường niên được tính ngay khi ngân hàng phát hành thẻ cho Quý khách và phát sinh đều đặn mỗi năm trong thời hạn hiệu lực thẻ. Phí được tính trên thẻ Chính và (các) thẻ Phụ (nếu có).
9
Các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Eximbank? Khi nghi ngờ có những giao dịch giả mạo, giao dịch thẻ bị từ chối, không thành công hoặc những khoản chi tiêu bất thường từ thẻ, thẻ bị giữ tại máy ATM,... Quý khách vui lòng liên lạc Dịch vụ Thẻ 24/7 (+84) (0)8 38210051 hoặc gửi yêu cầu về card@eximbank.com.vn để được hỗ trợ.

DỊCH VỤ 3D SECURE
STT Câu hỏi Trả lời
1
Dịch vụ 3D Secure là gì? Dịch vụ 3D Secure (hay còn gọi là Dịch vụ Xác thực Giao dịch Trực tuyến Thẻ Quốc tế), là dịch vụ giúp tăng cường bảo mật cho thẻ Eximbank Visa, MasterCard khi thanh toán trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure (website có hiển thị logo hoặc ) và tránh khỏi nguy cơ bị gian lận thẻ trong thanh toán trực tuyến. Dịch vụ cho phép ngân hàng xác thực chủ thẻ qua mật khẩu OTP (mật khẩu chỉ sử dụng một lần duy nhất và có hiệu lực trong vòng 5 phút) cho từng lần giao dịch trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure
2
Website có tham gia 3D Secure là website như thế nào? Bằng cách nào tôi có thể nhận diện được các website này? Website có tham gia 3D Secure là website có áp dụng tiêu chuẩn bảo mật 3D Secure (tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn giao dịch thẻ trực tuyến) trong thanh toán trực tuyến. Hầu hết các website 3D Secure đều có hiển thị biểu tượng/logo (Verified by Visa) hoặc (MasterCard SecureCode), Qu‎ý khách có thể nhận diện thông qua các biểu tượng này. Tuy nhiên, có thể có trường hợp một website không hiển thị các biểu tượng này nhưng họ vẫn là một đơn vị có tham gia 3D Secure và Qu‎ý khách sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu OTP để hoàn tất giao dịch trực tuyến.
3
Dịch vụ này bảo vệ tôi như thế nào? Thông qua việc nhập đúng mật khẩu OTP (mật khẩu được Eximbank cung cấp qua số thuê bao di động hoặc email đăng k‎ý sử dụng dịch vụ cho từng lần thanh toán trực tuyến) vào màn hình xác thực thanh toán trên website, Quý khách sẽ xác nhận được mình chính là chủ thẻ hợp lệ và giao dịch được hoàn tất. Trường hợp một mật khẩu OTP không hợp lệ được nhập vào, giao dịch thanh toán trực tuyến không thể hoàn tất.
4
Dịch vụ này áp dụng cho các loại giao dịch nào? Dịch vụ 3D Secure chỉ áp dụng cho các giao dịch thanh toán qua Internet, cụ thể là tại các website có tham gia 3D Secure.
5
Tôi có bắt buộc sử dụng dịch vụ 3D Secure khi thanh toán trực tuyến không? Nhu cầu sử dụng dịch vụ 3D Secure phụ thuộc vào đặc điểm của các website mà Quý khách tham gia thanh toán trực tuyến:
 • Trường hợp website chưa tham gia 3D Secure, Quý khách có thể thanh toán bình thường mà không cần sử dụng dịch vụ 3D Secure.
 • Trường hợp website đã tham gia 3D Secure, Quý khách cần sử dụng dịch vụ 3D Secure để hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến tại các website này.
Hiện nay, số lượng các website mua bán trực tuyến có tham gia 3D Secure đang gia tăng nhanh chóng và là tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn giao dịch thẻ trực tuyến.
6
Tôi sẽ trả bao nhiêu cho việc sử dụng dịch vụ 3D Secure? Quý khách được Eximbank cung cấp miễn phí dịch vụ này.
7
Tôi có cần phải có thiết bị/ phần mềm nào để sử dụng dịch vụ này không? Quý khách không cần phải có thiết bị/phần mềm nào để sử dụng dịch vụ này. Với phương thức xác thực qua OTP SMS/Email của Eximbank, Quý khách chỉ cần đăng ký số điện thoại di động và địa chỉ email (nếu có) dùng nhận OTP.
8
Để sử dụng dịch vụ này tôi có thể dùng (các) thẻ hiện có hay phải phát hành thẻ mới? Quý khách có thể đăng ký dịch vụ cho các thẻ hiện có mà không cần phải phát hành thẻ mới.
9
Làm thế nào để đăng ký sử dụng dịch vụ 3D Secure cho thẻ của tôi? Quý khách có thể đăng ký dịch vụ một cách dễ dàng, thuận tiện qua một trong kênh sau:
 • Tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc, với thủ tục đăng ký như sau:
  • Bản sao CMND.
  • Điền và ký xác nhận vào giấy đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Qua Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7 của Eximbank (08) 38210046 – (08) 38210051 (Quý khách dùng số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ phát hành thẻ để gọi đến Tổng đài).
 • Qua Internet Banking của Eximbank (áp dụng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet Banking của Eximbank): Đăng nhập vào Internet Banking -> chọn mục Dịch vụ thẻ -> chọn Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS thẻ ->chọn Dịch vụ 3D Secure -> Nhấn nút "Đăng ký" và nhập các thông tin theo yêu cầu: số thẻ, số điện thoại di động, email đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Nhắn tin SMS theo cú pháp quy định gửi đến 8149 (áp dụng cho thẻ đang sử dụng dịch vụ SMS Alert và số điện thoại di động dùng nhắn tin phải là số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Alert cho thẻ)
  • Cú pháp 1: EIB 3DSECURE [8 số cuối thẻ] Email (dùng khi đăng ký đầy đủ số điện thoại di động và email sử dụng dịch vụ).
   Ví dụ: EIB 3DSECURE 12345678 annguyen@gmail.com
  • Cú pháp 2: EIB 3DSECURE [8 số cuối thẻ] (dùng khi chỉ đăng ký số điện thoại di động sử dụng dịch vụ).
   Ví dụ: EIB 3DSECURE 12345678
10
Tôi có thể đăng ký dịch vụ 3D Secure cho nhiều thẻ khác nhau? Quý khách có thể đăng ký sử dụng dịch vụ cho tất cả các thẻ Visa, MasterCard hoặc chỉ đăng ký cho các thẻ Visa, MasterCard của Quý khách có nhu cầu sử dụng thanh toán trực tuyến.
11
Tôi có thể đăng ký bao nhiêu số điện thoại di động và email sử dụng dịch vụ cho một thẻ? Quý khách có thể đăng ký tối đa 02 số điện thoại di động và 01 email sử dụng dịch vụ cho 01 thẻ.
12
Tôi có thể không đăng ký địa chỉ email nhận OTP sử dụng dịch vụ hay không? Quý khách có thể bỏ qua thông tin email và đăng ký dịch vụ cho thẻ chỉ với thông tin số điện thoại di động.
13
Tôi có thể không đăng ký số điện thoại di động sử dụng dịch vụ hay không? Quý khách không thể đăng ký dịch vụ 3D Secure khi không có thông tin số điện thoại di động.
14
Tôi là chủ thẻ chính, tôi có thể đăng k‎ý dịch vụ 3D Secure cho thẻ phụ hay không Chủ thẻ chính có thể đăng ký sử dụng dịch vụ cho thẻ phụ, trong đó thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ của thẻ chính và thẻ phụ là độc lập với nhau.
15
Làm thế nào để tôi thay đổi thông tin số điện thoại hoặc email sử dụng dịch vụ? Để thay đổi thông tin số điện thoại di động hoặc email sử dụng dịch vụ, Quý khách có thể đề nghị điều chỉnh trực tiếp tại các điểm giao dịch của Eximbank hoặc đối với trường hợp chỉ điều chỉnh số điện thoại Quý khách cũng có thể thực hiện qua kênh Internet Banking. Nguyên tắc điều chỉnh là hủy đăng ký đối với thông tin cũ và đăng ký lại dịch vụ với thông tin mới.
16
Làm thế nào để tôi chấm dứt sử dụng dịch vụ? Quý khách có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ tại điểm giao dịch của Eximbank, qua Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7 (08)38210051 hoặc qua kênh Internet Banking.
17
Yêu cầu đăng ký (hoặc thay đổi thông tin hoặc chấm dứt sử dụng) dịch vụ 3D Secure của tôi có hiệu lực sau bao lâu? Yêu cầu của Quý khách sẽ có hiệu lực sau tối đa 01 ngày làm việc kể từ thời điểm yêu cầu (áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần đối với các kênh đăng ký qua SMS, qua Internet Banking và từ thứ 2 đến thứ 7 đối với các kênh đăng ký tại các điểm giao dịch Eximbank, qua Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7).
18
Khi số thẻ của tôi thay đổi, tôi có phải đăng ký lại dịch vụ này hay không? Trường hợp Quý khách đổi số thẻ mà vẫn giữ nguyên số tài khoản thanh toán thẻ thì Quý khách không cần phải đăng ký lại dịch vụ này cho thẻ, thông tin đăng ký dịch vụ sẽ được tự động cập nhật sang số thẻ mới cho Quý khách.
19
Khi tôi đổi loại thẻ, tôi có phải đăng ký lại dịch vụ này hay không? Ví dụ như trường hợp tôi đổi từ thẻ tín dụng MasterCard hạng Chuẩn sang thẻ tín dụng MasterCard hạng Vàng? Trường hợp Quý khách đổi loại thẻ (ví dụ như đổi từ thẻ tín dụng MasterCard hạng Chuẩn sang thẻ tín dụng MasterCard hạng Vàng) thì Quý khách cần đăng ký lại dịch vụ 3D Secure cho thẻ mới.
20
Tôi sử dụng dịch vụ này như thế nào? Quý khách sử dụng dịch vụ khi thanh toán trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure (website có logo hoặc ) theo các bước như sau:
 • Chọn hàng hóa, dịch vụ cần mua.
 • Nhập thông tin thẻ: Họ tên chủ thẻ, số thẻ, hiệu lực thẻ, số CVV2/CVC2 (3 số cuối in trên thanh chữ ký ở mặt sau thẻ)
 • Xác nhận thanh toán.
 • Chọn ngôn ngữ và số điện thoại di động dùng nhận mật khẩu OTP.
 • Nhập OTP vào màn hình xác thực thanh toán trên website.
 • Chọn “Tiếp tục” và hoàn tất giao dịch.
21
Tôi đã đăng ký cả số điện thoại di động và email nhận OTP sử dụng dịch vụ, vậy khi nào tôi nhận được OTP qua số điện thoại di động và khi nào thì nhận được OTP qua email? Mỗi lần Quý khách thanh toán trực tuyến, Eximbank mặc định cung cấp OTP lần đầu qua số điện thoại di động đã đăng ký. Nếu Quý khách không nhận được OTP lần đầu, Quý khách có thể sử dụng tính năng gửi lại OTP trên màn hình xác thực thanh toán của website để yêu cầu cung cấp lại OTP qua số điện thoại di động hoặc qua email đã đăng ký (tối đa 02 lần).
22
22. Nếu tôi không nhận được mật khẩu OTP qua số điện thoại di động đã đăng ký thì tôi phải làm sao? Trước tiên, Quý khách cần kiểm tra để đảm bảo số điện thoại đã đăng ký (số điện thoại hiển thị trên màn hình xác thực thanh toán của website) là trùng khớp với số điện thoại mà Quý khách muốn nhận OTP. Nếu số điện thoại đã chính xác, Quý khách có thể chọn tính năng gửi lại OTP qua số điện thoại di động hoặc email tại màn hình xác thực thanh toán trên website. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể thực hiện lại giao dịch để tạo mới yêu cầu gửi OTP.
23
Nếu tôi đi ra nước ngoài, tôi có thể sử dụng dịch vụ này hay không? Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ này tại nước ngoài (hoặc đăng ký dịch vụ bằng số thuê bao nước ngoài), Quý khách cần liên hệ với các Công ty Dịch vụ Viễn thông quản lý số thuê bao di động của mình để đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming) và thanh toán mức phí dịch vụ roaming theo quy định của các công ty này.
Ngoài ra, khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tại nước ngoài, Quý khách cũng có thể nhận OTP qua email để hoàn tất giao dịch trực tuyến bằng cách bỏ qua lần gửi OTP đầu tiên qua số điện thoại di động và thực hiện tính năng gửi lại OTP qua email đã đăng ký.
24
Qua nhiều lần sử dụng dịch vụ tôi thấy có nhiều đầu số khác nhau gửi OTP SMS đến số điện thoại di động của tôi, điều này có đúng không? Đúng vậy. Quý khách hãy an tâm sử dụng vì đây là một phần đặc điểm của dịch vụ.
25
Khi cần giúp đỡ tôi sẽ liên hệ ai? Quý khách có thể liên hệ Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7 theo số (848) 3 8210046 - (848) 3 8210051 hoặc bất kỳ điểm giao dịch nào của Eximbank.

Trang chủ Giới thiệuTin tứcKhách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệpTuyển dụngThông tin dành cho cổ đông Mạng lưới hoạt động - ATM
NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
© Copyright 2011
Eximbank All Rights Reserved
Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 3821 0056 Fax: (84-8) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX