Hộp thư
  Sitemap   English
CÁC SẢN PHẨM EXIMBANK CHO VAY HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH
 (Cập nhật ngày: 20/02/2009)
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 131/QĐ-TTg CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TT 02 CỦA NHNN VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH
• Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh theo QĐ 131 của CP và TT 02 của NHNN, Eximbank đã nhanh chóng hướng dẫn thủ tục hỗ trợ lãi suất cho khách hàng trong toàn hệ thống.
• Sau hơn 2 tuần triển khai thực hiện Eximbank đã tiếp nhận hơn 1.000 giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất của khách hàng, đã ký hợp đồng cho vay hỗ trợ lãi suất với tổng trị giá là 2.030 tỷ đồng và đến ngày 18/02/09 đã giải ngân được 978 tỷ đồng.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ SỐ 14 CỦA CP V/V CẤP TÍN DỤNG CHO DN TRÊN CƠ SỞ BẢO LÃNH CỦA NH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
• Triển khai thực hiện QĐ số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của CP, ngày 18/02/09 Eximbank đã ký thỏa thuận hợp tác với NH Phát Triển Việt Nam và nhanh chóng ban hành hướng dẫn thực hiện QĐ số 14 cho toàn hệ thống Eximbank để triển khai việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở bảo lãnh của NH Phát Triển Việt Nam.
I- Các sản phẩm Eximbank cho vay hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp:
A. Nội dung chi tiết các sản phẩm:
01. Tài trợ xuất khẩu có bảo hiểm tỷ giá, khách hàng cam kết bán ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn (Chương trình 1):
- Eximbank tài trợ vốn để khách hàng thực hiện phương án xuất khẩu hàng hóa.
- Lãi suất Eximbank cho vay là 4,9%/năm, sau khi trừ lãi suất được hỗ trợ, lãi suất khách hàng sẽ trả chỉ là 0,9%/năm.
- Eximbank cam kết mua USD của khách hàng từ phương án xuất khẩu theo tỷ giá giao ngay.
02. Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng, cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu.
- Eximbank tài trợ vốn lưu động cho khách hàng trên cơ sở khách hàng dùng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu đảm bảo nợ vay.
- Lãi suất Eximbank cho vay là 8,1%/năm, sau khi trừ lãi suất được hỗ trợ, lãi suất khách hàng sẽ trả chỉ là 4,1%/năm.
- Eximbank mua USD của khách hàng từ khoản phải thu theo tỷ giá tại thời điểm bán.
03. Tài trợ xuất khẩu, khách hàng cam kết bán ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm bán (Chương trình 2):
- Eximbank tài trợ vốn để khách hàng thực hiện phương án xuất khẩu hàng hóa.
- Lãi suất Eximbank cho vay là 8,1%/năm, sau khi trừ lãi suất được hỗ trợ, lãi suất khách hàng sẽ trả chỉ là 4,1%/năm.
- Eximbank mua USD của khách hàng từ phương án xuất khẩu theo tỷ giá thời điểm bán.
04. Cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh khác:
- Eximbank thẩm định và tài trợ mọi nhu cầu vốn lưu động của khách hàng phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất Eximbank cho vay là 9,6%/năm, sau khi trừ lãi suất được hỗ trợ, lãi suất khách hàng sẽ trả chỉ là 5,6%/năm.
B. Điều kiện vay vốn:
01. Khách hàng có phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả.
02. Khách hàng gửi đề nghị hỗ trợ lãi suất cho Eximbank
03. Bảo đảm nợ vay: Eximbank áp dụng các hình thức bảo đảm nợ vay linh hoạt cho khách hàng để có thể tiếp cận nguồn vốn từ Eximbank một cách nhanh nhất, như: cho vay không có tài sản bảo đảm; tài trợ trên cơ sở hàng hóa tồn kho, quyền đòi nợ..
04. Điều kiện khác theo qui định của ngân hàng nhà nước và quy chế cho vay của Eximbank.
2. Quy trình thực hiện hỗ trợ lãi suất:
- Khách hàng lập các hồ sơ vay vốn cần thiết: Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn (mẫu Eximbank), hồ sơ chứng từ sản xuất kinh doanh…
- Khách hàng điền vào Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất tiền vay (mẫu NHNN theo Thông tư 02).
- Các thủ tục cho vay còn lại: thẩm định khách hàng; thẩm định tài sản đảm bảo; xét duyệt; lập hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp và công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo do Eximbank thực hiện cho khách hàng.
- Eximbank sẽ tư vấn cho khách hàng trình tự và các thủ tục cần thiết để được áp dụng hỗ trợ lãi suất ngay từ đầu và không bỏ lỡ cơ hội được hỗ trợ lãi suất.

Ngoài việc tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí thấp và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của chính phủ, Eximbank còn hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giúp các doanh nghiệp hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.
II. Song song với việc triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất Eximbank cũng có những sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân vay sản suất kinh doanh, sinh hoạt tiêu dùng với lãi suất ưu đãi, thủ tục và điều kiện cho vay đơn giản.
1. Cho vay sản xuất kinh doanh:
Điểm nổi bật của sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh chính là phương thức trả nợ rất linh hoạt, khách hàng có thể trả nợ gốc 1 lần vào cuối kỳ ( đối với cho vay ngắn hạn) hoặc trả góp hàng tháng; thời gian vay lên đến 120 tháng. Cụ thể :
- Đối tượng: tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đăng ký kinh doanh
- Thời gian cho vay: lên đến 120 tháng.
- Lãi suất: hiện nay là 10%/năm.
- Mục đích: bổ sung vốn kinh doanh, mở rộng họat động sản xuất, kinh doanh.
- Mức cho vay: căn cứ vào nhu cầu thực tế, giá trị tài sản thế chấp, khả năng thanh toán nợ vay của khách hàng.
- Phương thức trả nợ: trả một lần vào cuối kỳ đối với cho vay ngắn hạn, trả góp đều đối với cho vay trung dài hạn.
- Tài sản đảm bảo : bất động sản, hàng hóa hoặc các tài sản khác Eximbank nhận đảm bảo theo quy định hiện hành.
* Riêng đối với các cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; lãi suất thấp nhất hiện nay là 6%.
2. Cấp hạn mức tín dụng tiêu dùng đảm bảo bằng BĐS:
Lấy mục tiêu đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, đối với sản phẩm này chỉ cần thỏa mãn điều kiện có tài sản đảm bảo là nhà ở, căn hộ đã hình thành tại đô thị cộng thêm nguồn thu nhập ổn định, Eximbank sẽ cấp ngay cho khách hàng hạn mức tín dụng tiêu dùng lên đến 500 triệu đồng (tối đa không quá 60% trị giá bđs bảo đảm).
- Thời hạn vay: tối đa 60 tháng
- Thời hạn duy trì hạn mức: 36 tháng.
- Mức cho vay: lên đến 500 triệu đồng (không quá 60% trị giá bđs bảo đảm)
- Lãi suất: hiện nay là 10%/năm.
- Phương thức trả nợ: Trả góp hoặc trả một lần vào cuối kỳ (chỉ áp dụng đối với cho vay ngắn hạn)
- Tài sản đảo đảm là: nhà ở, căn hộ đã hình thành tại đô thị ( có giấy chứng nhận sở hữu do cơ quan có thẩm quyền cấp)
3. Cho vay Cán bộ công nhân viên:
Chỉ cần thu nhập ổn định, CBNV sẽ được vay vốn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu mua sắm, chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày.
- Đối tượng: CBCNV của các tổ chức sau: doanh nghiệp chi trả lương qua Eximbank, doanh nghiệp khách hàng vàng, bạc Eximbank, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức khác được Eximbank xét duyệt cho vay.
- Lãi suất cho vay : hiện nay là 10%/năm.
- Thời hạn cho vay : lên đến 60 tháng.
- Mức cho vay : lên đến 300 triệu đồng.
- Tài sản đảm bảo : không tài sản bảo đảm.
4. Cho vay phát hành thẻ tín dụng:
Phát hành thẻ tín dụng với hạn mức tuần hoàn, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong ngoài nước của các cá nhân có thu nhập ổn định.
- Thời gian cấp hạn mức: tối đa 24 tháng.
- Hạn mức thẻ tín dụng: tối đa 300 triệu đồng.
- Lãi suất: 12%/năm.
- Nợ phải trả hàng tháng: tối thiểu 5%/ số dư nợ thẻ.
- Phương thức trả nợ: Eximbank tự động trích tài khoản khách hàng để thu nợ hoặc khách hàng nộp trực tiếp tại Eximbank.
- Tài sản bảo đảm: không tài sản bảo đảm.
Để giải quyết nhanh nhất nhu cầu vay vốn của người dân, trong đợt triển khai này các thủ tục cho vay được Eximbank niêm yết công khai tại tất cả các chi nhánh, trên website của Eximbbank, đồng thời mọi vướng mắc của người dân sẽ đựơc Eximbank giải đáp thông qua đường dây nóng được niêm yết công khai

Eximbank tin tưởng rằng thông qua chương trình “Cho vay hỗ trợ lãi suất” và chương trình “Cho vay sản xuất kinh doanh, sinh hoạt tiêu dùng” sẽ hỗ trợ, chia sẻ giúp các cá nhân và doanh nghiệp vượt qua các khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, góp phần cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phát triển kinh tế đất nước./.
TIN TỨC EXIMBANK


Ưu đãi và khuyến mãi
Ngân hàng trực tuyến
Truy vấn tài khoản
Đăng ký mở tài khoản trực tuyến

Đăng ký mở tài khoản dùng cho
cá nhân

Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ
Phát hành thẻ qua mạng
Thẻ ghi nợ nội địa V - Top
Thẻ ghi nợ quốc tế Eximbank - Visa/MasterCard Debit
Thẻ tín dụng quốc tế
Eximbank -Visa/MasterCard/JCB
Dịch vụ - Tiện ích

SMS Banking
Mobile Banking
VnTopup
Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ
Danh sách cửa hàng, đơn vị ưu đãi
Thanh toán hóa đơn(Qua web -Qua SMS)
Tỷ giá ngoại tệ - giá vàng
Truy vấn giao dịch thẻ vô danh
Thanh toán hóa đơn dịch vụ bằng thẻ nội địa tại quầy giao dịch Eximbank
Dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa giao ngay
Dịch vụ thu hộ
Dịch vụ SMS Alert thẻ quốc tế
Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Dịch vụ mở/khóa tài khoản thẻ nội địa SMS Banking

Lãi suất tiết kiệm - tiền gửi
Việt Nam đồng
USD
Ngoại tệ khác
Hỗ trợ tính lãi suất tiết kiệm
Biểu phí
Biểu phí mở và quản lý tài khoản
Biểu phí thanh toán trong nước
Biểu phí thanh toán nước ngoài
Biểu phí tiền gửi tiết kiệm
Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử
Biểu phí Giữ hộ vàng
Biểu phí khác


Trang chủ Giới thiệuTin tứcKhách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệpTuyển dụngThông tin dành cho cổ đông Mạng lưới hoạt động - ATM
NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
© Copyright 2011
Eximbank All Rights Reserved
Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 3821 0056 Fax: (84-8) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX