DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "XÀI THẺ LIỀN TAY, CƠ MAY TRÚNG LỚN"

Ngày 19/01/2011, Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã tổ chức buổi lễ quay số chương trình " XÀI THẺ LIỀN TAY, CƠ MAY TRÚNG LỚN" Eximbank trân trọng thông báo Quý chủ thẻ đã trúng thưởng như sau:

STT
TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ 
CMND/PP
01 Giải Đặc biệt: Bộ 4 sản phẩm: Laptop Sony Vaio Core i5-520 VPC- CW2VFX, máy QP Sony HD DCR-SR68E/RCE35, Ipod Shuffle 4G, USB Internet 3G
1 TRUONG THANH VAN459273310055427                
01 Giải Nhất: Apple IPAD 32GB
1 NGO THI XUAN THU384034200091958                
02 Giải Nhì: Iphone 3GS 32GB 
1 NGUYEN THI LIEN 339752013155523                
2 PHAM LUU LY 106248012584571                
03 Giải Ba: Notebook Samsung N148 DA02VN//DA03VN
1 VU THI LY159200281004859                
2 LE THI MY HUONG212182020282945                
3 NGUYEN PHAN HAI 443191023730135                
50 Giải Khuyến Khích: USB 4GB HP V165
1 VO THI XUAN TRANG312166024088620                
2 TRAN DANG TAN029733113002808                
3 PHAN QUOC THONG  234363200018730                
4 NGUYEN THI THU HA 463962020146521                
5 NGUYEN LY TRUNG313901024892826                
6VO THI NGOC LAN054592020016593                
7 THAI TAN DUNG095899022054450                
8 LE THI MY HUONG 136724020282945                
9 LE NGUYEN VU 230594023790869                
10 NGUYEN ANH TUAN512063020368251                
11 DAM QUANG TUAN359485200966868                
12 PHAM THI THANH TU347610B0221474                 
13 TRAM THICH TON088209023714949                
14 TRAN THI TIEN THANH022976020745680                
15 NGUYEN LY TRUNG  337767024892826                
16 NGUYEN THI HOAN479315023322699                
17 VU THUY HUE422423025176318                
18 LU YEN LINH345415022704175                
19 BUI THI NGOC CAM030075212555065                
20 LE KHANH HIEN 209657022940722                
21 TRAN THI PHI DIEP375592024017409                
22 NGUYEN HIEU002153024424031                
23 NGUYEN THI HONG HOA011290021571667                
24 DAM QUANG TUAN 482559200966868                
25 NGUYEN VU THANH TAN320403024067037                
26 LE THI PHUONG514889022721615                
27 TRAN TUAN KIET223964024383030                
28 LE TUYEN080100022853739                
29 PHAN HUU THANG083520181775050                
30DANG THI THAI HA031723013028780                
31 PHAN THI BICH DONG365249024397211                
32 NGUYEN THI BICH KIEU184157225210850                
33 TON HOANG THUAN ANH118596023095882                
34 NGUYEN PHUOC TAN122269022183254                
35 LE THI CAM PHU073615024226155                
36 BACH THUY HA181286022842903                
37 NGUYEN THANH HUYEN253521023860416                
38 LE THI MY HUONG219765020282945                
39 LE XUAN HUNG116134022764020                
40 TRAN LUU NU ANH MAI264551022208682                
41 TRAN HUU PHUC TIEN447201020481667                
42 LUU THI MY LE424178023145702                
43 LE XUAN HOANG332649011831575                
44 BORIS VIVARES17953501AE69589                
45 HO THI THUY VY348626022527798                
46 MAI THI KIM HOA048827021581914                
47 DINH HA DUY TRANG075969023775087                
48 NGO THI THANH HAI174739025240542                
49 NGUYEN DUONG HUY VU047710201374723                
50 DUONG QUANG LAM 097568025008043                
03 Giải dành cho khách hàng có nhiều mã số nhất: Ipod Shuffle 2GB
 TÊN KHÁCH HÀNGTổng mã sốCMND
1NGO THU THUY3169BA483959
2PHAM HONG ANH4511023331322
3CAO XUAN TRUONG4948011758566
02 Giải dành cho chủ thẻ phát hành mới có doanh số cao nhất trong vòng 1 tháng từ ngày kích hoạt thẻ: Creative Zen Stone Plus 2GB
 TÊN KHÁCH HÀNGCMND
1TRAN THI PHI DIEP024017409
2LE QUOC HUNG023667877