EXIMBANK CÙNG THÀNH ĐOÀN TP.HCM KÝ KẾT 10 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc xây dựng đất nước, đồng thời nêu cao tinh thần vì cộng đồng ngày 22/03/2011 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam cùng Thành Đoàn TP.HCM ký kết phối hợp “Thực hiện 10 chương trình hoạt động công tác xã hội giữa Eximbank và Thành đoàn Tp.HCM trong năm 2011”.

Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Eximbank đã trải qua hơn 20 năm phát triển, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Với kết quả đạt được của ngày hôm nay, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, Eximbank luôn quan tâm đến vai trò trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với xã hội, mà đặc biệt là đẩy mạnh các chương trình hoạt động xã hội, từ thiện chia sẻ những khó khăn trong cộng đồng.

Với 10 chương trình mà Eximbank phối hợp cùng Thành đoàn thực hiện, Eximbank mong muốn sẽ góp phần giải quyết các vấn đề mà xã hội quan tâm như : Công tác chống đinh tặc, công tác bảo vệ môi trường, bạo hành học đường vv… Qua đó chung tay góp sức để Thành phố của chúng ta ngày càng phát triển hơn.