Eximbank nhận giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc

Ngày 18/10/2012 Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank vinh dự nhận giải thưởng “Thanh tóan quốc tế xuất sắc” do ngân hàng Standard Chartered trao tặng. Với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và rút ngắn thời gian với chi phí thấp nhất Eximbank luôn cố gắng trau dồi kiến thực, nghiệp vụ để ngày một nâng cao hơn nữa tỷ lệ điện thanh toán xuyên suốt.

Với những nỗ lực không ngừng, ngân hàng Standard Chartered đã trao giải thưởng Thanh Toán Xuyên Suốt cho Eximbank. Giải thưởng này chính là sự ghi nhận của một định chế tài chính nước ngoài lâu đời và uy tín về chất lượng điện thanh toán tự động của Eximbank. Đồng thời cũng là sự khẳng định của ngân hàng Standard Chartered mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai ngân hàng vì lợi ích chung của khách hàng hai bên.