Gửi ngoại tệ tại Eximbank với lãi suất hấp dẫn


Eximbank áp dụng lãi suất hấp dẫn đối với khách hàng gửi ngoại tệ khác USD

Khách hàng gửi ngoại tệ khác USD tại Eximbank được hưởng mức lãi suất hấp dẫn như sau:

ĐVT: %/năm

Kỳ hạn

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

9 Tháng

12 Tháng

AUD

3,50

3,60

3,70

3,80

3,80

3,80

CAD

0,50

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

EUR

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

JPY

0,30

0,80

1,10

1,20

1,50

2,00

(%/năm tính trên cơ sở năm 360 ngày)

Chi tiết tham khảo biểu lãi suất:
Lãi suất ngoại tệ khác dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất ngoại tệ  dành cho khách hàng doanh nghiệp