Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 03/03/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          QUAY LẠI VỚI RỦI RO - ĐỒNG BẠC XANH GẶP PHẢI ÁP LỰC BÁN THÁO !

·          TÌNH HÌNH KHU VỰC CHUNG CẢI THIỆN HỖ TRỢ ĐỒNG EUR

·          VÀNG QUAY LẠI ĐÀ TĂNG GIÁ !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

THAY ĐỔI THẤT NGHIỆP PHI NÔNG NGHIỆP ADP

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

- 15K

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.544 (Không đổi)

Giá USD Eximbank