BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 06/12/2011

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          USD CÓ KHẢ NĂNG GIẢM TRỞ LẠI

·          EUR/USD TRƯỚC KHẢ NĂNG PHỤC HỒI

·          VÀNG VẪN LÀ MỘT TÀI SẢN RỦI RO