BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 08/12/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC CẮT GIẢM THUẾ, ĐỒNG BẠC XANH ĐƯỢC HỖ TRỢ

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG TRỞ LẠI XU HƯỚNG GIẢM

·          VÀNG BỊ BÁN THU LÃI MẠNH

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

?

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.932 (không dổi)

Giá USD Eximbank

19.470 – 19.500 – 19.500

Giá vàng Eximbank

3.577.000 – 3.590.000

Giá vàng thị trường tự do

3.580.000 – 3.595.000