BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 15/04/2011

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          DỮ LIỆU THẤT NGHIỆP BI QUAN, ĐỒNG BẠC XANH GIẢM GIÁ MẠNH

·          EUR/USD BIẾN ĐỘNG MẠNH TRƯỚC CÁC TÁC ĐỘNG TRÁI CHIỀU

·          GIỚI ĐẦU TƯ CHÂU Á ĐẨY VÀNG LẬP KỶ LỤC GIÁ MỚI