Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 17/12/2009

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          NHỮNG PHÁT BIỂU SAU CUỘC HỌP ĐANG HỖ TRỢ ĐỒNG USD

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG TIẾP TỤC TÍCH LŨY VÀ CHỜ ĐỢI XU HƯỚNG MỚI

·          VÀNG TĂNG KHI SAU CUỘC HỌP BÀN LÃI SUẤT

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

CHÍ SỐ SẢN XUẤT BANG PHILADELPHIA

22:00

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

16.2

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

17.941 (tăng 0đ)

Giá USD Eximbank

18.479– 18.479 – 18.479

Giá vàng Eximbank

2.710.000 – 2.740.000