BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 19/09/2011

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ECOFIN KẾT THÚC VỚI KHÔNG CÓ NHIỀU TIẾN TRIỂN

·          EUR/USD TRONG XU HƯỚNG GIẢM GIÁ TIẾP TỤC

·          VÀNG CHO DẤU HIỆU TĂNG GIÁ TRỞ LẠI