Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 23/06/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          “SẮC ĐỎ” TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ KHI ĐỒNG BẠC XANH TĂNG GIÁ!

·          ĐỒNG EUR GIẢM GIÁ TRƯỚC ÁP LỰC TỪ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ VÀ ĐỒNG BẠC XANH

·          VÀNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM MẠNH!

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

DOANH SỐ NHÀ ĐANG SỬ DỤNG

 

 

 

KỲ VỌNG