BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 28/06/2011

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          USD GẶP ÁP LỰC KHI THỊ TRƯỜNG LẠC QUAN VỀ VẤN ĐỀ HY LẠP

·          NHÀ ĐẦU TƯ TIN TƯỞNG KẾ HOẠCH THẮT CHẶT CỦA HY LẠP SẼ ĐƯỢC THÔNG QUA

·          VÀNG BIẾN ĐỘNG KHÔNG CÓ XU HƯỚNG