Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 30/03/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG TUẦN !

·          ĐỒNG EUR SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ HAY TIẾP TỤC SUY GIẢM ?

·          VÀNG VÀ XU HƯỚNG DÀI HẠN !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

NIỀM TIN TIÊU DÙNG

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

50.1

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.544 (Không đổi)

Giá USD Eximbank

19.100– 19.100– 19.100

Giá vàng Eximbank

2.618.000 – 2.625.000

Giá vàng thị trường tự do