Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 30/12/2009

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG USD ĐÃ TĂNG MẠNH TRỞ LẠI

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG DUY TRÌ MỨC SUY GIẢM TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

·          LIỆU GIÁ VÀNG CÓ  TĂNG TRỞ LẠI TRONG THỜI GIAN TỚI?

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

PMI BANG CHICAGO

21:45

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

55.2

 

?