CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1620.00 – 1626.00 – 1634.00                                                     

Các mức kháng cự:     1648.00 – 1654.00 – 1660.00

Giá hiện tại:                            1638

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1634.00 USD/oz với mục tiêu 1648.00 – 1654.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1634.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1626.00 & 1620.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx