CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1514.00 – 1522.50 – 1528.00

Các mức kháng cự:                 1545.00 – 1550.00 – 1554.00

Giá hiện tại:                            1536.88

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1528.00 USD/oz với mục tiêu 1545.00 – 1550.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1528.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1522.50 – 1514.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx