CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1512.00 – 1530.00 – 1565.00

Các mức kháng cự:                 1630.00 – 1665.00 – 1690.00

Giá hiện tại:                            1584.78

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1630.00 USD/oz với mục tiêu 1565.00 – 1530.00 USD/oz.

 

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1630.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1665.00 – 1690.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx