Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 18/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

8:30

Úc

Cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

15:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

1.6%

1.8%

15:30

Anh

CPI hạt nhân (N)

* * * *

1.5%

1.6%

16:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW Đức

* * * * *

45.20

39.50

16:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW

* * * *

44.60

39.50

19:30

Canada