Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

9:00

Tr.Quốc

Sản lượng công nghiệp

* * * * *

18.2%

16.1%

9:00

Tr.Quốc

CPI (N)

* * * *

0.5%

-0.5%

9:00

Tr.Quốc

Đầu tư vào tài sản cố định (N)

* * * *

33.1%

33.1%

9:00

Tr.Quốc

Họp báo của cục thống kê

* * * *

 

 

9:00

Tr.Quốc

PPI (N)

* * * *

-2.3%

-5.8%

9:00

Tr.Quốc

Doanh số bán lẻ (N)

* * *

16.6%

16.2%

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

40.6

40.5

16:30

Anh

PPI đầu vào (T)

* * * * *

0.6%

2.6%

16:30

Anh

PPI đầu ra (T)

* * *

0.4%

0.2%

19:15

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch ECB

* * * *

 

 

20:30

Canada

Chỉ số giá nhà mới (T)

* * * *

 

0.5%

20:30

Mỹ