Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 16/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 16/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:00

Úc

Chỉ số dẫn đầu MI (T)

* * * *

 

0.7%

14:15

Thụy Sỹ

Doanh số bán lẻ

* * * * *

1.0%

0.9%

15:30

Anh

Số người thất nghiệp

* * * * *

 24.7K

 24.9K

15:30

Anh

Thu nhập trung trung bình (Q)

* * * *

2.1%

2.5%

15:30

Anh

tỷ lệ thất nghiệp

* * *