Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/11/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

2:00

Mỹ

Beige Book

****

 

 

7:30

Úc

Cán cân thương mi

*****

-1.57B

-2.25B

17:00

Châu Âu

DP (Q)

***

0.1%

0.1%

19:00

Anh

Mua tài sản

*****

200B

200B

19:00

Anh

Công bố lãi sut

*****

0.50%

0.50%

19:00

Anh

Biên bảng cuộc họp lãi suất

*****

 

 

19:45

Châu Âu

Công bố lãi sut

*****

1.00%

1.00%

20:30

Canada

Lượng nhà đang xây (T)

*****

1.1%

2.4%

20:30

Châu Âu

Họp báo của ECB

*****

 

 

20:30

Mỹ

Số người tht nghip hàng tun

*****

474K

496K

20:30