Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 07/03/2011 - 11/03/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 07/03/2011

5:30

Úc

Chỉ số sản xuất AIG

* * *

44.6

 

40.2

7:30

Úc

Giới thiệu việc làm ANZ (t/t)

* * * * *

1.2%

 

3.0%(1)

12:00

Nhật

Chiỉ số hàng đầu

* * *

101.9%

102.4%

101.0%(1)

16:30

Châu Âu

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư

* * *

17.1

16.8

16.7

17:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB Trichet

* * * *

 

 

 

20:30

Canada

Số nhà được cấp phép xây dựng

* * * * *

-5.1%

1.3%

2.6%(1)

21:15

Mỹ