TRENDLINE & CHANNEL LINE

ĐƯỜNG XU HƯỚNG (TRENDLINE)

Đ th giá là 1 bc tranh ca người mua (the longs) và người bán (shorts).

Giá không bao gi đi theo đường thng mà biến đng theo hình zig zag vì giá tăng và gim ph thuc vào ai là người chiến thng gia 2 nhóm trên.

Trend: xu hướng ca th trường, cách mà th trường đang vn đng. Các xu hướng được xác đnh đc thù bi các đnh và các đáy. Nối các điểm đáy trong xu hướng lên để tạo nên 1 đường xu hướng (uptrend). Nối các điểm đỉnh trong xu hướng xuống để tạo nên 1 đường xu hướng (downtrend).

 

Càng nhiu đim v xác đnh, đường trendline càng có ý nghĩa.

Càng tn ti lâu, đường trendline càng có hiu lc.

Càng có đ dc ln, đường trendline càng d b phá v. Ngược li nếu đ dc quá ít hay quá xa vi biến đng giá thì ít có ý nghĩa.

Khi b phá v, các đim support và resistance cũ s đo ngược vai trò.

Khi v các đường xu hướng lúc đu không nên ct ngang qua giá.

DU HIU XÁC NHN XU HƯỚNG B PHÁ VỠ:

Mt cây nến đóng ca dưới/ trên đường xu hướng có ý nghĩa hơn mt s xuyên phá trong cùng phiên đó.

Khi mt đường xu hướng h tr hay kháng c b phá v nó s đo ngược vai trò hin ti.

Giá mc tiêu khi phá v xu hướng: khi phá v đường xu hướng, giá có xu hướng di chuyn mt đon thng đng đúng bng khong cách đt được xu hướng cũ.

 

Đ DC CA TRENDLINE:

Đ dc ca đường xu hướng khong 45 đ là chun nht, vng chc nht. Cũng có th v đường xu hướng khong 45 đ ti mt đnh và đáy có ý nghĩa và dúng nó như mt đường xu hướng d báo trước.

Nếu mt xu hướng quá dc, nó ch ra giá tăng quá nhanh và quá cao nên có kh năng rt d b phá v mt khi giá điu chnh. Tuy nhiên sau khi phá v đường xu hướng ít dc hơn, lúc này có th v li đường xu hướng th 2 đ theo dõi biến đng giá.

Trường hp đường xu hướng quá bng phng, cũng nên v li đường xu hướng mi có đ dc cao hơn. Đường xu hướng càng xa ri biến đng giá càng ít có ý nghĩa s dng trong khong thi gian đánh giá.

Khi mt xu hướng giá tăng quá mnh và quá cao thì nên s dng đường trung bình đ theo dõi biến đng tt hơn là v các đường xu hướng ngày càng dc hơn.

KÊNH GIÁ (CHANNEL LINE)

Được to thành t mt đường xu hướng và mt đường thng song song vi nó v t mt đnh (trường hp tăng giá) hoc t mt đáy (trường hp gim giá) xác đnh và có ý nghĩa.

Ý NGHĨA CA KÊNH GIÁ:

Dùng đ thu lãi trong kinh doanh ngn hn.

Có th dùng đ to trng thái ngược chiu vi xu hướng chính trong ngn hn.

Xác nhn chc chn hơn v xu hướng đang din ra.

S phá v kênh giá thường ám ch mt s thay đi trong xu hướng. Tuy nhiên s phá v kênh giá không mang ý nghĩa như vy mà nó ch ra s tăng giá mnh hơn trong xu hướng hin ti, nhà đu tư có th li dng thi đim đó đ xâm nhp th trường hay gia tăng thêm trng thái hin có.

Trường hp giá ch tiến đến gn kênh giá nhưng tht bi không th tiến đến gn hơ