Vàng đang trong giai đoạn tăng giá mới

Giá vàng dường như đã hoàn thành quá trình điều chỉnh giảm giá trong phiên giao dịch hôm qua và đang mở ra một cơ hội tăng giá mới với mục tiêu sẽ hướng về quanh mức 1153 USD/oz. Trong giai đoạn này chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ vào sẽ tăng giá theo mô hình IMPULSE bao gồm 5 sóng.

 

Chúng tôi khuyến khích các trạng thái mua vào. Các trạng thái mua nên dừng lỗ quanh mức 1135 USD/oz.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank