VÀNG "CHINH PHỤC" VÙNG KHÁNG CỰ !

Mức độ biến động không nhiều do hàm lượng thông tin truyền tải ít, tuy nhiên, xét cho tới hiện tại vàng đã chinh phục mục tiêu 1110 USD/oz của chúng tôi trong bản tin ngày hôm qua. Đây cũng chính là vùng kháng cự đường biên trên của kênh giá hình thành được chỉ ra trên đồ thị 1H. Tại vùng này, dựa trên phân tích kỹ thuật chúng tôi thấy rằng, nhiều khả năng giá sẽ có xu hướng bật khỏi đường xu hướng xuống cấp 1 (đường cân trên của dường kênh giá) để tiếp tục tiến tới đường xu hướng giảm thứ 2 quanh 1118 USD/oz. Tuy nhiên trước khi có sự dịch chuyển này, giá có nhiều khả năng sẽ điều chỉnh đà tăng trước đó.

Chính vì vậy, trong phiên hôm nay chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá có điều chỉnh về vùng 1103 - 1104 USD/oz, nhằm mục tiêu 1110 - 1118 USD/oz, dừng lỗ khi giá phá 1097 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst