VÀNG CÓ "CHINH PHỤC" MỨC HỖ TRỢ 1120 USD/oz ?

Như vậy, giá vàng đã không có được sức bật và bứt phá tiến tới vùng 1171 USD/oz như trong bản tin hôm qua chúng tôi kỳ vọng. Sau khi tiến tới mục tiêu quanh vùng 1158 USD/oz, vàng đã liên tục điều chỉnh và bắt đầu giảm giá mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy, hiện tại sức mạnh giảm giá quanh vùng 1127 -1130 USD/oz và đang yếu dần. Thêm vào đó, đường xu hướng tăng (màu nâu) đã bị phá vỡ, điều này cho thấy giá sẽ tiếp tục dịch chuyển xuống và nhiều khả năng sẽ tiếp cận đường xu hướng 1 quanh vùng 1112 – 1115 USD/oz.

 

 

 

Do đó, trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi khuyên nghị cảc trạng thái bán ra khi giá điều chỉnh về vùng 1130- 1133, nhằm các mục tiêu 1120 – 1112 USD/oz và dừng lỗ khi giá phá vỡ mức 1135 -1139 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst