VÀNG SẼ GIAO DỊCH TRONG BIÊN ĐỘ HẸP !

Những diễn biến sideway trong tuần trước được kỳ vọng tiếp diễn trong phiên giao dịch đầu tuần do một số thị trường lớn nghỉ lễ. Mức độ biến động của vàng nhiều khả năng sẽ trong biên độ hẹp. Nhìn từ góc độ kỹ thuật, chúng tôi thấy rằng, hiện tại, vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Các mức kháng cự mà vàng sẽ hướng tới được kỳ vọng trong ngày là 1218 - 1223 - 1226 USD/oz.

 Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào quanh vùng 1206 - 1208 USD/oz, nhằm mục tiêu 1218 - 1223 USD/oz, dừng lỗ nếu vàng phá vỡ 1201 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst