VÀNG SẼ TIẾP DIỄN ĐÀ TĂNG ?

Sau khi giảm xuống vùng 1150 USD/oz tại cuối giờ giao dịch Châu Âu, vàng đã diễn biến tăng lên vùng 1161 USD/oz. Đây được cho là quá trình tích lũy để chuẩn bị cho xu hướng mới. Hiện tại, vàng đang được giao dịch quanh vùng 1157 USD/oz và có thể tiếp tục điều chỉnh xuống tiếp cận đường hỗ trợ. Các chỉ báo cũng cho thấy, vàng nhiều khả năng sẽ gia tăng từ vùng này và nhằm mục tiêu 1169 USD/oz trước khi diễn biến khác.

Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi quá điều chỉnh về vùng 1152 - 1153 USD/oz, nhằm mục tiêu 1169 USD/oz, dừng lỗ khi giá quay về 1144 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst