Đặc quyền ưu đãi tại Kindermusik dành cho chủ thẻ Eximbank

Thể lệ: https://bit.ly/KInEximbank
Địa chỉ: Kindermusik Studio SMPAA - 214 Pasteur, Quận 3, TP.HCM – Điện thoại: (028) 38 22 06 06 - Hotline: 0974 174 214
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank