Đặt hàng Note 8 Tím – Ưu đãi cùng thẻ Eximbank MasterCard, Giảm ngay 1 triệu đồng

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank