Cà nóng thẻ JCB, vi vu Nhật Bản

Thời gian: từ 01/08/2018 đến hết ngày 30/09/2018
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Eximbank JCB.
Đối tượng hưởng khuyến mại: khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng, ghi nợ Eximbank JCB (thẻ hiện hữu).
Nội dung:
 • Thẻ mới:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng Eximbank JCB;
  • Hoàn 100.000 đồng cho chủ thẻ chính tín dụng phát sinh giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng (200 giải thưởng).
  • Hoàn 50.000 đồng cho chủ thẻ chính ghi nợ phát sinh giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng (600 giải thưởng).
  • Tặng 02 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng/chuyến cho chủ thẻ chính (ghi nợ, tín dụng) đạt doanh số thanh toán cao nhất và cao nhì (tối thiểu từ 200 triệu đồng/thẻ). Nếu có từ 2 thẻ đạt doanh số cao bằng nhau, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn.
 • Thẻ hiện hữu:
  • Hoàn 100.000 đồng cho chủ thẻ chính tín dụng phát sinh giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng (300 giải thưởng).
  • Hoàn 50.000 đồng cho chủ thẻ chính ghi nợ phát sinh giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng (600 giải thưởng).
  • Tặng 02 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng/chuyến cho chủ thẻ chính (ghi nợ, tín dụng) đạt doanh số thanh toán cao nhất và cao nhì (tối thiểu từ 300 triệu đồng/thẻ). Nếu có từ 2 thẻ đạt doanh số cao bằng nhau, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn.
Lưu ý:
 • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
 • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ (bao gồm thẻ mới và thẻ hiện hữu) nhưng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng trong suốt chương trình khuyến mại, ưu tiêu trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: