Chăm sóc sức khỏe nhận ưu đãi đặc biệt từ thẻ Eximbank

Thể lệ: Giảm 15% cho tất cả chủ thẻ Eximbank khi mua sản phẩm gọng kính, tròng kính, kính mát và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Conlantotte tại I – Megane.
Thời gian: 01/04/2019 – 30/09/2019.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank