Chương trình khuyến mãi "Nguyễn Kim – Tuần lễ vàng"

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank