Chương trình Tận hưởng ưu đãi, làm đẹp cả năm dành cho chủ thẻ Eximbank khi đến SWEDISH SPA

Thể lệ: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank