Chương trình "Ưu đãi giảm giá 25% cho tất cả chủ thẻ Eximbank khi sử dụng dịch vụ tại NITIPON CLINIC"

Chi tiết chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank