Chuyến đi Grab miễn phí dành cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn