Danh sách chủ thẻ ghi nợ nội địa Eximbank trúng thưởng chương trình Online Friday 2016

DANH SÁCH CH TH NI ĐA EXIMBANK TRÚNG THƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH ONLINE FRIDAY 2016
(Hoàn tiền 20% tối đa 300.000 đồng/giao dịch, mỗi chủ thẻ được hoàn tối đa 600.000 đồng/chủ thẻ)

Stt

Chi Nhánh/PGD

Tên Khách Hàng

Hoàn tiền 20% tối đa 300.000 đồng/giao dịch
(VNĐ)

1

PGD Nguyễn Công Trứ

DOAN TRAN QUY

                   9,700

2

PHAM HUYNH MINH TIEN

               109,900

               300,000

Tổng

              419,600

1

PGD Đa Kao

HOAC KHAI TIN

                 18,600

2

NGUYEN THI QUYNH LIEN

               300,000

Tổng

              318,600

1

PGD Trường Sơn

LUONG THI HOA

               180,780

2

TRAN HUNG NGOC VU

                 19,186

Tổng

              199,970

1

PGD Võ Văn Tần

NGUYEN VAN THANG

                 39,200

2

VO HONG KHANH

                 19,400

                 50,000

Tổng

              108,600

1

PGD Bến Chương Dương

TA HO YEN TUYET

                 19,400

                 38,800

Tổng

                58,200

1

PGD Phan Xích Long

TCHANG SOOC NHU

                   9,700

2

VO THE HOA

                 36,400

Tổng

                46,100

1

PGD Kỳ Hòa

LUU HUU DAT

                   4,000

2

NGUYEN TRAN DUY LINH

                   9,700

Tổng

                13,700

1

PGD Lê Văn Sỹ

NGUYEN TAN QUOC ANH

                 22,000

Tổng

                22,000

1

PGD Hồ Văn Huê

LE VAN SON

                 19,400

2

NGUYEN THI MY HANH

                   9,700

 

                29,100

1

PGD Gò Vấp

LE XUAN TRUONG

                 38,000

Tổng

                38,000

1

PGD Quận 6

LAM NGOC LINH

               100,000

2

NGUYEN THI CHUNG THU

               300,000

Tổng

              400,000

1

PGD Hàng Xanh

HUYNH THANH TRINH

                   9,400

Tổng

                  9,400

1

PGD Bùi Thị Xuân

LE NGUYEN THANH TRUC

               222,000

               222,000

2

LE PHUONG DUNG

                 26,000

                 26,000

3

PHAM HOAI VIET

               285,000

Tổng

              781,000

1

PGD Trương Định

HUYNH THANH NHAN SI

                 19,000

2

LAM VAN TU

                 19,400

3

LE THI VAN ANH

                 79,400

                 95,499

4

NGUYEN THI NGOC CHAU

                 18,600

5

NGUYEN XUAN QUANG

                   9,800

6

PHAM THI NHI

                 10,000

7

THACH KIM HUNG

                   9,545

8

TRAN ANH VU

                 95,000

9

TRAN THI THU THAO

                 65,960

Tổng

              422,204

1

PGD Trung Sơn

PHAN THI HA

               160,558

2

TRAN THI NGOC TUYEN

               300,000

Tổng

              460,558

1

PGD Lê Lợi

TRAN NGUYEN KIM CUONG

                   9,700

2

TRAN NHAT KY

                 46,560

3

TRUONG GIA KY

                   9,696

Tổng

                65,956

1

CN Quận 3

HA THI MY TRANG

                 97,400

Tổng

                97,400

1

CN Bình Tân

TRAN MY HANH

               200,000

Tổng

              200,000

1

CN Tân Sơn Nhất

BUI ANH TUAN

                 52,000

2

LE THANH TU

                 34,000

3

LE THI LY

                 18,600

4

NGUYEN DUONG BANG

                 30,600

5

NGUYEN MINH HOAN

               231,200

6

NGUYEN QUOC LAM

                 77,600

7

TRAN DUY TRUONG KHANH

               186,000

8

TRAN XUAN HUY TRANG

                 19,400

Tổng

              646,400

1

CN Phú Mỹ Hưng

HOANG HUONG TRANG

               102,840

2

CN Phú Mỹ Hưng

NGUYEN QUANG MINH

               300,000

               283,900

3

NGUYEN TUONG HUY

               285,000

               285,000

4

PHAM HOANG HAI

                 10,000

5

PHAN HUYNH SON

               171,600

6

THAN THI TAM AN

                 38,800

                 38,800

7

TRUONG KIM NHAT

               300,000

                 54,600

Tổng

           1,870,540

1

CN Bình Phú

DO LIEN HOA

               148,000

               300,000

2

HO THI NGOC HIEN

               110,900

               255,315

3

NGUYEN THI THANH THAO

                 19,400

Tổng

              833,615

1

PGD Thanh Đa

HOANG DUC THIEN

                 34,000

2

NGUYEN DUC HUY

               300,000

               300,000

Tổng

              634,000

1

PGD Bến Thành

CAP VAN VU

               122,000

2

PHAM HO THU HOA

                 19,400

3

PHAN THAI HUY

                   3,878

4

TRUONG THIEN BINH

               287,800

Tổng

              431,078

1

CN Hồ Chí Minh

BUI NGOC SON

                 37,200

2

BUI QUANG HUNG

               101,462

3

CAO HOAI KHIEM

               100,000

4

CAO XUAN HOANG

               300,000

5

DANG THI TUYET LAN

                 79,000

6

DINH KIM QUOC THAI

                 19,400

7

DOAN NGO NGOC DAT

                   9,700

8

DOAN THI HOAI HUONG

               249,400

               244,200

9

DUONG GIAO TIEN

               302,000

10

HA THI KIM THUY

                 20,800

11

HO LE THANH TRANG

               110,400

12

HO TRI QUYEN

               300,000

               167,126

13

HOANG TUAN QUYET

                 18,600

14

HUYNH MINH VU

               235,400

15

HUYNH QUOC CUONG

                 19,400

                   5,820

16

KIEU QUOC THANH

                 44,000

17

LAM MY TUYET

               300,000

               133,400

18

LE ANH BA

               300,000

19

LE HUY HOANG

               285,600

               300,000

20

LE QUOC BINH

               300,000

               300,000

21

LE THI BICH THAO

                 38,800

22

LE VIET THUAT

               163,560

23

LUONG HUU THO

                 96,000

24

LUONG XUAN TRUNG HIEU

                 39,710

                 91,400

25

LY THY NGOC QUYNH

                 38,000

                 19,000

26

MAI XUAN SANG

               300,000

30

NGHIEM XUAN PHUONG

                   9,700

                   5,820

28

NGO TAN SANH

                 97,000

29

NGUYEN ANH TUAN

                 20,900

30

NGUYEN ANH VU

                 38,800

31

NGUYEN HUNG

               300,000

32

NGUYEN HUU NGHIA

                   9,500

                   9,500

33

NGUYEN HUU PHUOC

                 45,000

34

NGUYEN MINH QUAN

                 38,000

                 79,800

35

NGUYEN NGOC ANH

                 40,000

36

NGUYEN NGOC CHIEN

                   9,500

37

NGUYEN NGOC LINH

               300,000

               300,000

38

NGUYEN NGOC NGAN

                 18,600

39

NGUYEN NGOC QUYNH NHU

                   5,800

40

NGUYEN THE MINH

                 38,000

41

NGUYEN THI BE HIEN

               300,000

42

NGUYEN THI KIM NGAN

                 19,392

43

NGUYEN THI NGA

                 91,800

               300,000

44

NGUYEN THI NGOC LAN

               300,000

45

               300,000

46

NGUYEN THI THU GIANG

                 10,000

47

NGUYEN THI THUY TRANG

                 19,400

48

NGUYEN THUY HANH

                 46,000

49

NGUYEN VAN HIEU

               300,000

50

NGUYEN VINH LOC

                 32,200

51

ONG THUY AN

               222,200

52

PHAM DINH HAI QUYNH

                 44,528

53

PHAM NGOC BAO TRAN

                 95,000

54

PHAM NGUYEN DANG KHOA

                 97,000

                 58,200

55

PHAM THI LE THU

               161,800

               161,800

56

PHAM TIN KHOA

                 13,000

57

PHAM TRUONG HANH

                   9,700

                   9,700

58

PHAM VAN SANG

                   9,700

                   9,700

59

PHAN DUY KHIEM

               285,000

60

PHAN LE MINH THUC

                 95,600

61

PHAN THI THUY

                 99,800

62

PHUNG DUY NHAN

                 56,000

63

TANG CHI DAT

                   8,445

64

THAI THI NGOC HANH

               300,000

65

TONG HOAI PHUONG

                 56,800

66

TRAN DINH KHA

                 17,000

67

TRAN HUNG CUONG

                   5,820

68

TRAN MANH HUNG

                 84,583

69

TRAN THI HA TRINH

                 37,200

                 37,200

70

TRAN THI PHUONG DUNG

               300,000

71

TRAN THI THAI THANH

               300,000

72

TRAN THIEN TOAN

                 15,200

73

TRAN TUYET LINH

                   9,825

74

TRAN VAN HUNG

                 10,000

                   9,700

75

TRUONG NHU TUAN

                 62,000

TRUONG NHU TUAN

                 62,000

76

VAN DINH CHUONG

                 19,400

77

VO HUY TRONG

                 20,000

78

VU DINH HUY

               285,000

               285,000

79

VU VIET HOAN

               300,000

               300,000

80

VY THI HUYEN CHI

                 17,800

Tổng

         12,095,790

1

CN Quảng Ninh

NGUYEN THI NINH

                   9,800